Nehodové úseky (s hustotou 5 DN/km) za obdobie od 01.01.2012 do 31.08.2012 pre územný okres: Levoča, cesta č.: 18, úsek 631100m do 632100m (dĺžka 1000m)

Súčet
Levoča5705
Celkom nehôd5
Počet usmrtených0
Počet ťažko zranených0
Počet ľahko zranených1
Škoda v 10€9045
Príčiny - 12
Levoča5705
pôsobenie zvierať1
porušenie povinnosti vodiča1
nesprávny spôsob jazdy1
nedovolená rýchlosť jazdy1
porušenie pravidiel pri preprave nákladu1
Zavinenie - 10
Levoča5705
vod. mot. voz.4
vod. nemot. v.0
chodcom0
techn. záv.0
Druh povrchu vozovky - 16
Levoča5705
dlažba0
živica5
cementobetón0
panely0
štrk0
nespev. povrch0
iný0
NEZADANÉ0
Stav povrchu vozovky - 18
Levoča5705
suchý3
suchý, znečis.0
mokrý2
blato0
ľad,sneh-posyp.0
ľad,sneh-nepos.0
olej, nafta0
snehová kaša0
neujaz. sneh0
iný0
NEZADANÉ0
Poveternostné podmienky - 21
Levoča5705
nezťažené4
hmla0
zač. dažďa0
dážď1
sneženie0
námraza, poľad.0
náraz. vietor0
iné0
NEZADANÉ0
Delenie komunikácie - 25
Levoča5705
2-pruhová5
3-pruhová0
4-pruhová s d.p.0
4-pruhová s d.č.0
viacpruhová0
iná0
Situovanie nehody - 26
Levoča5705
na jazd. pruhu5
na odst.pruhu0
na krajnici0
na pruhu odb.,p0
pre pomalé vozy0
na chodníku0
koľ. elektr.0
mimo komunik.0
cest. pre cykl.0
iné0
NEZADANÉ0
Špecifikácia miesta - 27
Levoča5705
prechod1
v bl. prechodu1
nezab. žel. pr.0
zab. žel. pr.0
most, tunel0
zastávka MHD1
čerpadlo PHM0
parkovisko0
iné2
NEZADANÉ0
Smerové pomery - 28
Levoča5705
priamy úsek5
po zátačke0
zátačka0
4-ram. križ.0
3-ram. križ.0
5-ram. a viac0
kruhový objazd0
NEZADANÉ0
Druh vozidla - 44A
Levoča5705
NEZADANÉ1
Malý motocykel0
Motocykel0
Os. automobil1
Nákl. automobil3
Autobus0
Traktor0
Bicykel0
Dodavka0
Ost.druhy vozidiel0
Deň v týždni
Levoča5705
pondelok1
utorok1
streda0
štvrtok1
piatok2
sobota0
nedeľa0
nezadané0
Čas nehody - 2
Levoča5705
00 - 02 hod.1
02 - 04 hod.0
04 - 06 hod.0
06 - 08 hod.0
08 - 10 hod.0
10 - 12 hod.0
12 - 14 hod.0
14 - 16 hod.0
16 - 18 hod.1
18 - 20 hod.0
20 - 22 hod.0
22 - 24 hod.3
NEZADANÉ0
Číslo nehody - 1, kilometer - 38
Levočameter
570706-12-00134631100
570706-12-00027631200
570706-12-00226631400
570706-12-00293632000
570706-12-00123632100

Nehodové úseky (s hustotou 5 DN/km) za obdobie od 01.01.2012 do 31.08.2012 pre územný okres: Levoča, cesta č.: 536, úsek 28300m do 29300m (dĺžka 1000m)

Súčet
Levoča5705
Celkom nehôd6
Počet usmrtených0
Počet ťažko zranených0
Počet ľahko zranených3
Škoda v 10€1680
Príčiny - 12
Levoča5705
vplyv prevádzky2
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami2
nesprávne predchádzanie1
nesprávna jazda cez križovatku1
Zavinenie - 10
Levoča5705
vod. mot. voz.4
vod. nemot. v.0
chodcom0
techn. záv.0
Druh povrchu vozovky - 16
Levoča5705
dlažba0
živica5
cementobetón0
panely0
štrk0
nespev. povrch0
iný0
NEZADANÉ1
Stav povrchu vozovky - 18
Levoča5705
suchý4
suchý, znečis.0
mokrý1
blato0
ľad,sneh-posyp.0
ľad,sneh-nepos.0
olej, nafta0
snehová kaša0
neujaz. sneh0
iný0
NEZADANÉ1
Poveternostné podmienky - 21
Levoča5705
nezťažené4
hmla0
zač. dažďa0
dážď1
sneženie0
námraza, poľad.0
náraz. vietor0
iné0
NEZADANÉ1
Delenie komunikácie - 25
Levoča5705
2-pruhová5
3-pruhová0
4-pruhová s d.p.0
4-pruhová s d.č.0
viacpruhová0
iná1
Situovanie nehody - 26
Levoča5705
na jazd. pruhu5
na odst.pruhu0
na krajnici0
na pruhu odb.,p0
pre pomalé vozy0
na chodníku0
koľ. elektr.0
mimo komunik.0
cest. pre cykl.0
iné0
NEZADANÉ1
Špecifikácia miesta - 27
Levoča5705
prechod0
v bl. prechodu0
nezab. žel. pr.0
zab. žel. pr.0
most, tunel0
zastávka MHD1
čerpadlo PHM2
parkovisko0
iné2
NEZADANÉ1
Smerové pomery - 28
Levoča5705
priamy úsek3
po zátačke1
zátačka0
4-ram. križ.1
3-ram. križ.0
5-ram. a viac0
kruhový objazd0
NEZADANÉ1
Druh vozidla - 44A
Levoča5705
NEZADANÉ0
Malý motocykel0
Motocykel0
Os. automobil2
Nákl. automobil2
Autobus0
Traktor0
Bicykel0
Dodavka0
Ost.druhy vozidiel2
Deň v týždni
Levoča5705
pondelok0
utorok1
streda2
štvrtok0
piatok2
sobota1
nedeľa0
nezadané0
Čas nehody - 2
Levoča5705
00 - 02 hod.0
02 - 04 hod.1
04 - 06 hod.0
06 - 08 hod.1
08 - 10 hod.0
10 - 12 hod.0
12 - 14 hod.1
14 - 16 hod.0
16 - 18 hod.2
18 - 20 hod.1
20 - 22 hod.0
22 - 24 hod.0
NEZADANÉ0
Číslo nehody - 1, kilometer - 38
Levočameter
570706-12-0021428300
570706-12-0014428370
570706-12-0027529150
570706-12-0015929200
570706-12-0031129200
570706-12-0024029300