Prehľad nehôd v cestnej doprave za obdobie od 01.08. do 31.08.2012 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Dolný Kubín

Celkový prehľad nehôd
Dolný Kubín04+/-0410
Celkom nehôd737
- šk. do 3990€, bez zr.222
Neh. so zranením303
Počet usmrtených000
Počet ťažko zranených000
Počet ľahko zranených3-13
Škoda v 10€500125115001
Zavinené (ŠEDN)
Dolný Kubín04+/-0410
- vodič mot. vozidla515
- vodič nemot. voz.111
- chodec000
- lesná zver, dom.zv.000
- techn. záv. vozidla000
- rozbité čelné sklo000
Príčiny, vinník DN motorové vozidlo, 10 najpočetnejších
Dolný Kubín04+/-0410
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky111
porušenie povinnosti vodiča101
nesprávny spôsob jazdy111
nedovolená rýchlosť jazdy1-11
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami101
Druh vozidla, vinník DN motorové vozidlo
Dolný Kubín04+/-0410
NEZADANÉ000
Malý motocykel000
Motocykel0-10
Os. automobil323
Nákl. automobil202
Autobus000
Traktor000
Bicykel000
Dodavka000
Ost.druhy vozidiel313
Alkohol
Dolný Kubín04+/-0410
Alkohol111
Vo vnútri úseku označeného značkou Obec/Konec obce
Dolný Kubín04+/-0410
Nehody v obci101
Nehody mimo obec636
NEZADANÉ000
Druh pozemnej komunikácie
Dolný Kubín04+/-0410
- dialnica000
- rýchlostná cesta000
- cesta I.triedy323
- cesta II.triedy1-11
- cesta III.triedy212
- uzol000
- komunik. sledovaná000
- komunik. nesledov.000
- poľné, lesné cesty000
- ostatné111
NEZADANÉ000
Čas nahlásenia nehody
Dolný Kubín04+/-0410
nezadané000
do 30 min.646
do 1 hodiny111
do 3 hodín0-20
do 6 hodín000
od 6 do 12 hodín000
od 12 do 24 hodín000
nad 24 hodín000
Deň
Dolný Kubín04+/-0410
pondelok101
utorok101
streda111
štvrtok000
piatok000
sobota434
nedeľa0-10
nezadané000
Podľa zaznamenaného času priebehu DN (DN od: - do:) sú započítané DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
Dolný Kubín04+/-0410
- od 00 - 01 hod.0-10
- od 01 - 02 hod.000
- od 02 - 03 hod.000
- od 03 - 04 hod.000
- od 04 - 05 hod.111
- od 05 - 06 hod.111
- od 06 - 07 hod.000
- od 07 - 08 hod.000
- od 08 - 09 hod.000
- od 09 - 10 hod.0-10
- od 10 - 11 hod.111
- od 11 - 12 hod.000
- od 12 - 13 hod.111
- od 13 - 14 hod.000
- od 14 - 15 hod.0-10
- od 15 - 16 hod.222
- od 16 - 17 hod.000
- od 17 - 18 hod.000
- od 18 - 19 hod.101
- od 19 - 20 hod.000
- od 20 - 21 hod.000
- od 21 - 22 hod.000
- od 22 - 23 hod.000
- od 23 - 24 hod.000
- nezistené000