Prehľad nehôd v cestnej doprave za obdobie od 01.08. do 31.08.2012 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Banská Štiavnica

Celkový prehľad nehôd
Banská Štiavnica02+/-0210
Celkom nehôd5-45
- šk. do 3990€, bez zr.404
Neh. so zranením0-30
Počet usmrtených000
Počet ťažko zranených000
Počet ľahko zranených0-60
Škoda v 10€651-2504651
Zavinené (ŠEDN)
Banská Štiavnica02+/-0210
- vodič mot. vozidla4-54
- vodič nemot. voz.000
- chodec111
- lesná zver, dom.zv.000
- techn. záv. vozidla000
- rozbité čelné sklo000
Príčiny, vinník DN motorové vozidlo, 10 najpočetnejších
Banská Štiavnica02+/-0210
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky1-21
nesprávne obchádzanie111
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami111
porušenie pravidiel pri preprave nákladu111
Druh vozidla, vinník DN motorové vozidlo
Banská Štiavnica02+/-0210
NEZADANÉ000
Malý motocykel000
Motocykel0-30
Os. automobil4-44
Nákl. automobil000
Autobus000
Traktor000
Bicykel000
Dodavka000
Ost.druhy vozidiel323
Alkohol
Banská Štiavnica02+/-0210
Alkohol0-40
Vo vnútri úseku označeného značkou Obec/Konec obce
Banská Štiavnica02+/-0210
Nehody v obci4-14
Nehody mimo obec1-31
NEZADANÉ000
Druh pozemnej komunikácie
Banská Štiavnica02+/-0210
- dialnica000
- rýchlostná cesta000
- cesta I.triedy1-21
- cesta II.triedy0-30
- cesta III.triedy0-20
- uzol000
- komunik. sledovaná000
- komunik. nesledov.323
- poľné, lesné cesty000
- ostatné111
NEZADANÉ000
Čas nahlásenia nehody
Banská Štiavnica02+/-0210
nezadané000
do 30 min.3-23
do 1 hodiny0-10
do 3 hodín2-12
do 6 hodín000
od 6 do 12 hodín000
od 12 do 24 hodín000
nad 24 hodín000
Deň
Banská Štiavnica02+/-0210
pondelok212
utorok000
streda101
štvrtok000
piatok0-20
sobota2-32
nedeľa000
nezadané000
Podľa zaznamenaného času priebehu DN (DN od: - do:) sú započítané DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
Banská Štiavnica02+/-0210
- od 00 - 01 hod.0-10
- od 01 - 02 hod.000
- od 02 - 03 hod.000
- od 03 - 04 hod.000
- od 04 - 05 hod.000
- od 05 - 06 hod.000
- od 06 - 07 hod.0-10
- od 07 - 08 hod.000
- od 08 - 09 hod.000
- od 09 - 10 hod.000
- od 10 - 11 hod.000
- od 11 - 12 hod.000
- od 12 - 13 hod.000
- od 13 - 14 hod.101
- od 14 - 15 hod.111
- od 15 - 16 hod.0-10
- od 16 - 17 hod.101
- od 17 - 18 hod.0-10
- od 18 - 19 hod.0-20
- od 19 - 20 hod.000
- od 20 - 21 hod.000
- od 21 - 22 hod.000
- od 22 - 23 hod.000
- od 23 - 24 hod.000
- nezistené212