Prehľad nehôd v cestnej doprave za obdobie od 01.01. do 31.08.2012 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Medzilaborce

Celkový prehľad nehôd
Medzilaborce06+/-0613
Celkom nehôd9-29
- šk. do 3990€, bez zr.525
Neh. so zranením3-33
Počet usmrtených111
Počet ťažko zranených0-10
Počet ľahko zranených717
Škoda v 10€2294-12902294
Zavinené (ŠEDN)
Medzilaborce06+/-0613
- vodič mot. vozidla919
- vodič nemot. voz.000
- chodec0-30
- lesná zver, dom.zv.000
- techn. záv. vozidla000
- rozbité čelné sklo000
Príčiny, vinník DN motorové vozidlo, 10 najpočetnejších
Medzilaborce06+/-0613
porušenie povinnosti vodiča5-15
nesprávny spôsob jazdy111
nesprávne obchádzanie111
porušenie pravidiel pri preprave nákladu111
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti111
Druh vozidla, vinník DN motorové vozidlo
Medzilaborce06+/-0613
NEZADANÉ000
Malý motocykel000
Motocykel000
Os. automobil818
Nákl. automobil0-20
Autobus000
Traktor000
Bicykel000
Dodavka000
Ost.druhy vozidiel101
Alkohol
Medzilaborce06+/-0613
Alkohol4-24
Vo vnútri úseku označeného značkou Obec/Konec obce
Medzilaborce06+/-0613
Nehody v obci7-47
Nehody mimo obec222
NEZADANÉ000
Druh pozemnej komunikácie
Medzilaborce06+/-0613
- dialnica000
- rýchlostná cesta000
- cesta I.triedy000
- cesta II.triedy4-24
- cesta III.triedy111
- uzol000
- komunik. sledovaná000
- komunik. nesledov.2-32
- poľné, lesné cesty000
- ostatné222
NEZADANÉ000
Čas nahlásenia nehody
Medzilaborce06+/-0613
nezadané000
do 30 min.5-25
do 1 hodiny2-22
do 3 hodín222
do 6 hodín000
od 6 do 12 hodín000
od 12 do 24 hodín000
nad 24 hodín000
Deň
Medzilaborce06+/-0613
pondelok0-10
utorok0-10
streda0-30
štvrtok434
piatok212
sobota333
nedeľa0-40
nezadané000
Podľa zaznamenaného času priebehu DN (DN od: - do:) sú započítané DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
Medzilaborce06+/-0613
- od 00 - 01 hod.101
- od 01 - 02 hod.000
- od 02 - 03 hod.0-20
- od 03 - 04 hod.000
- od 04 - 05 hod.0-10
- od 05 - 06 hod.000
- od 06 - 07 hod.000
- od 07 - 08 hod.0-10
- od 08 - 09 hod.101
- od 09 - 10 hod.111
- od 10 - 11 hod.111
- od 11 - 12 hod.000
- od 12 - 13 hod.101
- od 13 - 14 hod.0-20
- od 14 - 15 hod.000
- od 15 - 16 hod.000
- od 16 - 17 hod.0-10
- od 17 - 18 hod.111
- od 18 - 19 hod.000
- od 19 - 20 hod.000
- od 20 - 21 hod.222
- od 21 - 22 hod.000
- od 22 - 23 hod.101
- od 23 - 24 hod.000
- nezistené000