Dodatočne zomrelí od 7 dní do 30 dní na následky dopravných nehôd, ktoré sa stali v období od 01.01. do 30.04.2014. Slovensko

Podľa pôvodného následku
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
spolu500040010
bez zranenia000000000
jednorazové ošetrenie000000000
ľahká ujma na zdraví000000000
ublíženie na zdraví000000000
ťažká ujma na zdraví500040010
usmrtenie000000000
nezadané000000000
Prvá pomoc
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
- posk. odborníkom500040010
- posk. laikom000000000
- posk. osádkou000000000
- neposkytnutá000000000
Zavinené (ŠEDN)
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
- mot. vozidla500040010
- cyklistom000000000
- chodcom000000000
- ostatnými000000000
Zrážka s
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
S idúcim nek.voz.200010010
S zaparkov. voz.000000000
S pevnou prekážkou100010000
S chodcom200020000
Havária000000000
Ostatné000000000
NEZADANÉ000000000
Vek zomrelého
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
nezadané000000000
- do 15 rokov000000000
- 15-17000000000
- 18-20000000000
- 21-24000000000
- 25-29000000000
- 30-39000000000
- 40-49000000000
- 50-59000000000
- 60-64000000000
- 65-69200010010
- 70 a viac300030000
Kategória zomrelého
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
- vodič mal. moto. s prilbou000000000
- vodič mal. moto. bez prilby000000000
- vodič motocykla s prilbou000000000
- vodič motocykla bez prilby000000000
- vodič OA prip. bezp. pásmi000000000
- vodič OA nepr. bezp. pásmi000000000
- vodiči ostatných vozidiel000000000
- cyklista000000000
- spolujazdec, moto. s prilbou000000000
- spolujazdec, moto. bez pril.000000000
- spolujazdec, OA, prip. BP000000000
- spolujazdec, OA, nepr. BP000000000
- spolujazdec, OA, vzadu000000000
- spolujazdec - HD, MHD000000000
- spolujazdec - ostat. prostr.000000000
- chodec200020000
Pohlavie zomrelého
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
- muž400030010
- žena100010000
- nezistené000000000
Nehoda pod vplyvom alkoholu
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Nehoda pod vplyvom alkoholu000000000

Dodatočne zomrelí od 24 hod do 7 dní na následky dopravných nehôd, ktoré sa stali v období od 01.01. do 30.04.2014. Slovensko

Podľa pôvodného následku
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
spolu200001001
bez zranenia000000000
jednorazové ošetrenie000000000
ľahká ujma na zdraví000000000
ublíženie na zdraví000000000
ťažká ujma na zdraví200001001
usmrtenie000000000
nezadané000000000
Prvá pomoc
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
- posk. odborníkom200001001
- posk. laikom000000000
- posk. osádkou000000000
- neposkytnutá000000000
Zavinené (ŠEDN)
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
- mot. vozidla200001001
- cyklistom000000000
- chodcom000000000
- ostatnými000000000
Zrážka s
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
S idúcim nek.voz.000000000
S zaparkov. voz.000000000
S pevnou prekážkou100000001
S chodcom100001000
Havária000000000
Ostatné000000000
NEZADANÉ000000000
Vek zomrelého
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
nezadané000000000
- do 15 rokov000000000
- 15-17000000000
- 18-20100000001
- 21-24000000000
- 25-29000000000
- 30-39000000000
- 40-49000000000
- 50-59100001000
- 60-64000000000
- 65-69000000000
- 70 a viac000000000
Kategória zomrelého
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
- vodič mal. moto. s prilbou000000000
- vodič mal. moto. bez prilby000000000
- vodič motocykla s prilbou000000000
- vodič motocykla bez prilby000000000
- vodič OA prip. bezp. pásmi000000000
- vodič OA nepr. bezp. pásmi000000000
- vodiči ostatných vozidiel000000000
- cyklista000000000
- spolujazdec, moto. s prilbou000000000
- spolujazdec, moto. bez pril.000000000
- spolujazdec, OA, prip. BP000000000
- spolujazdec, OA, nepr. BP000000000
- spolujazdec, OA, vzadu000000000
- spolujazdec - HD, MHD000000000
- spolujazdec - ostat. prostr.000000000
- chodec100001000
Pohlavie zomrelého
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
- muž200001001
- žena000000000
- nezistené000000000
Nehoda pod vplyvom alkoholu
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Nehoda pod vplyvom alkoholu000000000