Porovnanie základných ukazovateľov o dopravných nehodách s usmrtením za obdobie od 01.01. do 30.04.2014 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Kraj: Žilinský kraj

Celkový prehľad nehôd
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Celkom nehôd1220112013101
rozdiel22-1-210-1-12101
- šk. do 3990€, bez usmrt., zran.000000000000
rozdiel000000000000
Neh. s násl. na živote alebo zdr.1220112013101
rozdiel22-1-210-1-12101
Tj %100100-100100100-100100100-100
Počet usmrtených1630112015201
rozdiel53-2-210-1-14201
Počet ťažko zranených300001000200
rozdiel20-1001000200
Počet ľahko zranených620000002002
rozdiel620000002002
Škoda v 10€606095003503002450010056010000350
rozdiel-6622950-1920503001848-8000-175055010000350
Zavinené (ŠEDN)
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
- Chodcom110000000000
rozdiel-310-20-100-1000
Tj %8,350-000-000-0
- Vodičom mot. vozidla1110112013101
rozdiel61-10110-13101
Tj %91,750-100100100-100100100-100
- Vodičom nemot. voz.000000000000
rozdiel000000000000
Tj %00-000-000-0
Hlavné príčiny u vodičov, 10 najpočetnejších
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
nedovolená rýchlosť jazdy500101011001
rozdiel500101011001
Tj %41,70-100050-10033,30-100
porušenie povinnosti vodiča200001001000
rozdiel0000000-11000
Tj %16,70-0050-033,30-0
nesprávny spôsob jazdy210000000100
rozdiel1100000-10100
Tj %16,750-000-00100-0
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky100000001000
rozdiel100000001000
Tj %8,30-000-033,30-0
nesprávne predchádzanie100010000000
rozdiel00-1010000000
Tj %8,30-01000-000-0
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch110000000000
rozdiel-310-20-100-1000
Tj %8,350-000-000-0
Alkohol
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Alkohol210100000000
rozdiel01000-1000000
Tj %16,750-10000-000-0
Vo vnútri úseku označeného značkou Obec/Konec obce
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Nehody v obci500101012000
rozdiel000-201001000
Nehody mimo obec720011001101
rozdiel22-101-1-1-11101
NEZADANÉ000000000000
rozdiel000000000000
Podľa kategórie cesty
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
diaľnica000000000000
rýchlostná cesta000000000000
cesta I. triedy720011011100
cesta II. triedy100100000000
cesta III. triedy300001001001
komunikácia účelová - poľné a lesné cesty000000000000
komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.)100000001000
komunikácia v km systéme nesledovaná000000000000
nezadané000000000000
Následky vo vozidlách pri DN. Osoby: vodiči
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Počet usmrtených600111002100
rozdiel10-2011-1-12100
motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka - L100000001000
rozdiel000-100001000
- z toho malé motocykle L1e, L2e100000001000
rozdiel100000001000
- z toho motocykle L3e, L4e000000000000
rozdiel-100-100000000
- z toho motorové trojkolky L5e000000000000
rozdiel000000000000
- z toho štvorkolky L6e, L7e000000000000
rozdiel000000000000
snežný skúter - LS000000000000
rozdiel000000000000
osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) - M500111001100
rozdiel30-11110-11100
- z toho osobné motorové vozidlá M1, M1G500111001100
rozdiel30-11110-11100
- z toho autobusy M2, M3, M2G, M3G000000000000
rozdiel000000000000
nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) - N000000000000
rozdiel-10-1000000000
- z toho N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg000000000000
rozdiel-10-1000000000
- z toho N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg000000000000
rozdiel000000000000
- z toho N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg000000000000
rozdiel000000000000
prípojné vozidlo (vrátane návesa) - O000000000000
rozdiel000000000000
- z toho O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg,000000000000
rozdiel000000000000
- z toho ostatné prípojné vozidlo000000000000
rozdiel000000000000
kolesový traktor - T000000000000
rozdiel000000000000
pásový traktor - C000000000000
rozdiel000000000000
prípojné vozidlo traktora - R000000000000
rozdiel000000000000
traktorom ťahaný vymeniteľný stroj - S000000000000
rozdiel000000000000
pracovný stroj - P000000000000
rozdiel000000000000
iné cestné vozidlo - V000000000000
rozdiel000000000000
- z toho bicykel, kolobežka000000000000
rozdiel000000000000
- z toho záprahové000000000000
rozdiel000000000000
- z toho jednonápravový traktor s prívesom000000000000
rozdiel000000000000
- z toho ostatné iné cestné vozidlo000000000000
rozdiel000000000000
nezistený druh cestného vozidla000000000000
rozdiel000000000000
električkové dráhové vozidlo - ELEK000000000000
rozdiel000000000000
trolejbusové dráhové vozidlo - TR000000000000
rozdiel000000000000
železničné dráhové vozidlo - ZE000000000000
rozdiel-100000-100000
nezadané000000000000
rozdiel000000000000
Následky vo vozidlách pri DN. Osoby: spolucestujúci
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Počet usmrtených520000001101
rozdiel520000001101
motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka - L000000000000
rozdiel000000000000
- z toho malé motocykle L1e, L2e000000000000
rozdiel000000000000
- z toho motocykle L3e, L4e000000000000
rozdiel000000000000
- z toho motorové trojkolky L5e000000000000
rozdiel000000000000
- z toho štvorkolky L6e, L7e000000000000
rozdiel000000000000
snežný skúter - LS000000000000
rozdiel000000000000
osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) - M520000001101
rozdiel520000001101
- z toho osobné motorové vozidlá M1, M1G520000001101
rozdiel520000001101
- z toho autobusy M2, M3, M2G, M3G000000000000
rozdiel000000000000
nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) - N000000000000
rozdiel000000000000
- z toho N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg000000000000
rozdiel000000000000
- z toho N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg000000000000
rozdiel000000000000
- z toho N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg000000000000
rozdiel000000000000
prípojné vozidlo (vrátane návesa) - O000000000000
rozdiel000000000000
- z toho O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg,000000000000
rozdiel000000000000
- z toho ostatné prípojné vozidlo000000000000
rozdiel000000000000
kolesový traktor - T000000000000
rozdiel000000000000
pásový traktor - C000000000000
rozdiel000000000000
prípojné vozidlo traktora - R000000000000
rozdiel000000000000
traktorom ťahaný vymeniteľný stroj - S000000000000
rozdiel000000000000
pracovný stroj - P000000000000
rozdiel000000000000
iné cestné vozidlo - V000000000000
rozdiel000000000000
- z toho bicykel, kolobežka000000000000
rozdiel000000000000
- z toho záprahové000000000000
rozdiel000000000000
- z toho jednonápravový traktor s prívesom000000000000
rozdiel000000000000
- z toho ostatné iné cestné vozidlo000000000000
rozdiel000000000000
nezistený druh cestného vozidla000000000000
rozdiel000000000000
električkové dráhové vozidlo - ELEK000000000000
rozdiel000000000000
trolejbusové dráhové vozidlo - TR000000000000
rozdiel000000000000
železničné dráhové vozidlo - ZE000000000000
rozdiel000000000000
nezadané000000000000
rozdiel000000000000
Následky, pokračovanie
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Počet usmrtených1630112015201
rozdiel53-2-210-1-14201
- chodci510001012000
rozdiel-110-20-1001000
- z toho deti000000000000
rozdiel-10000000-1000
- cyklisti000000000000
rozdiel000000000000
- z toho deti000000000000
rozdiel000000000000
- v mot. voz.1120111003201
rozdiel62-2011-1-13201
- z toho deti000000000000
rozdiel000000000000
- v nemot. voz.000000000000
rozdiel000000000000
- z toho deti000000000000
rozdiel000000000000
- nie je účastníkom premávky000000000000
rozdiel000000000000
- z toho deti000000000000
rozdiel000000000000
- NEZADANÉ000000000000
rozdiel000000000000
Následky v OA
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Počet usmrtených1020111002201
rozdiel82-11110-12201
- vodič OA priput.400011001100
rozdiel20-10110-11100
- vodič OA nepriput.100100000000
rozdiel100100000000
- spoluc. OA priput.420000001100
rozdiel420000001100
- spoluc. OA nepriput.100000000001
rozdiel100000000001