Uznesenie PR2016/039

        Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán podľa § 31 ods. 2 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov ukladá politickej strane VZDOR – strana práce pokutu vo výške 3 500 eur za nepredloženie výročnej správy za rok 2015 v lehote podľa § 30 ods. 1 cit. zákona.