6. zasadnutie Štátnej komisie pre vožby a kontrolu financovania politických strán
pre VII. volebné obdobie

13. september 2016

PROGRAM ROKOVANIA:

    1.    Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania a schválenie zápisnice z 5. zasadnutia

    2.    Informácie

    3.    Správne konania

    4.    Odvolacie konania

    5.    Rôzne

    6.    Ukončenie zasadnutia