8. zasadnutie Štátnej komisie pre vožby a kontrolu financovania politických strán
pre VII. volebné obdobie

09. november 2016

PROGRAM ROKOVANIA:

1.  Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania a schválenie zápisnice zo 7. zasadnutia

2.  Informácie

3.  Správne konania

4.  Odvolacie konania

5.  Rôzne

6.  Ukončenie zasadnutia