9. zasadnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán
pre VII. volebné obdobie

05. december 2016

PROGRAM ROKOVANIA:

    1.    Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania a schválenie zápisnice z 8. zasadnutia

    2.    Informácie

    3.    Správne konania

    4.    Odvolacie konania

    5.    Rôzne

    6.    Ukončenie zasadnutia