Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. február 2020, sobota
 

2012 verejne obstaravanie

ZEP  |  Formuláre  |  Archív zverejňovania zmlúv  |  Archív zverejňovania objednávok a faktúr  |  Archív verejného obstarávania

Verejné obstarávanie

2012

1.   Zakúpenie 5000 polypropylénových vriec s obrubou o rozmere 56x115 cm

23. 01. 2012 14.45  Výzva na predloženie ponuky k zákazke s nízkou hodnotou 1/2012 

Príloha k výzve 1 (DOC, 32 kB) 

Víťaz:               Agrax, Košútska cesta 1364

                             925 21 Sládkovičovo

 
                             cena : 1 278, 00 EUR s DPH
 

2.     Zakúpenie náhradných dielov do PC 15 ks

02. 02. 2012 15.00  Výzva na predloženie ponuky k zákazke s nízkou hodnotou 2/2012

Príloha k výzve 2

Víťaz:                     MoComp
                               
                               Veselovského 31

                              

                               917 01 Trnava
 
                              
                               cena : 1335,60 EUR s DPH
  

3. Zakúpenie 120 ks licencií antivírového programu ESET Smart Security BE

14. 02. 2012 13.00    Výzva na predloženie ponuky k zákazke s nízkou hodnotou 3/2012
  
 
Príloha k výzve 3 (DOC, 34 kB)
 
víťaz :                     ZERO Košice, spol. s.r.o.               ZRUŠENÉ 9. 3. 2012 na základe chybnej ponuky (PDF, 53 kB)
                               Kmeťova 12
  
                               040 01 Košice
 
  
                               cena : 1 872,00 EUR s DPH
  
  
  
  
nový víťaz:             LYNX, s.r.o.
                 
                              Gavlovičova 9
  
                              040 17 Košice
 
 
                              cena : 2 232,00 EUR s DPH
 
 

4. Opravy elektromotorických sirén vo vlastníctve ObÚ Trenčín

09. 03. 2012  08.00 Výzva na predloženie ponuky k zákazke s nízkou hodnotou 4/2012 (PDF, 252 kB)
 
Príloha k výzve 4
 
víťaz :                    Mgr. Roman Jakovlev
 
                              Halalovka 2289/10
 
                              911 08 Trenčín
 
                              cena / 1 hod. servisnej práce vrátane dopravy : bez DPH 16,00 EUR
 
                                                                                                                   s DPH 19,20 EUR
 

5. Zakúpenie originálnych tonerov pre obvodný úrad Trenčín

 
19. 03. 2012 10.45    Výzva na predloženie ponuky k zákazke s nízkou hodnotou 5/2012 (PDF, 195 kB)
  
Príloha k výzve 5  (XLS, 35 kB)
 
víťaz:                  JURIGA, spol. s.r.o.
 
                                 Gercenova 3
 
                                 881 01 Bratislava
 
                                 cena bez DPH : 8 081,62 EUR                   
 
                                 cena s DPH : 9 697,95 EUR

6. Oprava /výmena/ regulátora tlaku plynu v regulačnej stanici  typ C 26355 16 dimenzia DN 50/80

07. 08. 2012 14.35    Výzva na predloženie ponuky k zakázke s nízkou hodnotou 6/2012     výmena

víťaz :                    TM TEZ, s.r.o.

                              Nozdrkovce 7044

                              911 04 Trenčín 

                              cena bez DPH : 998,00EUR
 
                              cena s DPH : 1 197,60 EUR

 

 

10. 08. 2012   14.00  Výzva na predloženie ponuky k zakázke s nízkou hodnotou 6/2012     oprava

 

                        Zákazka s nízkou hodnotou je zrušená

Príloha k výzve 6 (RTF, 59 kB)                     Foto 1 (JPG, 264 kB)                                  Foto 2 (JPG, 304 kB)

7. Výmena čerpadla /WILO TOP S40/7 - 400V/ na kotle K3

07. 08. 2012 15.00     Výzva na predloženie ponuky k zakázke s nízkou hodnotou 7/2012

Príloha k výzve 7  (RTF, 40 kB)                     Foto 3  (JPG, 218 kB)                                 Foto 4 (JPG, 202 kB)

víťaz :                   TM TEZ, s.r.o.

                              Nozdrkovce 7044

                              911 04 Trenčín

                              cena bez DPH : 547,00 EUR
  
                              cena s DPH : 656,40 EUR
 
 
 
 

8. Nákup materiálu na údržbu objektu - elektromateriál

01. 10. 2012           Výzva na predloženie ponuky k zakázke s nízkou hodnotou  8/2012
 
Príl
(XLS, 20 kB)oha k výzve 8 (XLS, 20 kB)
 
víťaz :                    HAGARD, a.s. stredisko Trenčín
 
                              K Zábraniu 112, 9L11 01 Trenčín
 
                              cena : bez DPH : 886,80 EUR
                           
                              s DPH : 1 064,16 EUR

9. Nákup materiálu na údržbu objektu - vodoinštalačný a údržbársky materiál

 
Príloha k výzve 9 (XLS, 40 kB)
 
víťaz :                     SEKO Trenčín, s.r.o.
 
                               Hollého 928
 
                               911 05 Trenčín
 
                               cena : bez DPH : 608,90 EUR
 
                               s DPH : 730,68 EUR
 

10.Výmena 2 ks dverí na prízemí  - časť chodba bočný vchod

                                                                - časť chodba KŠÚ

 8. 10. 2012           Výzva na predloženie ponuky k zakázke s nízkou hodnotou 10/2012

Príloha k výzve 10 (RTF, 50 kB)

 

 

Vzhľadom ku skutočnosti, že vo vyhlásenej zákazke s nízkou hodnotou - prieskum trhu bola predložená iba 1 cenová ponuka, sa predmetná zákazka ruší .  Obvodný úrad Trenčín v zmysle usmernenia MV SR   č. SE-OVO-2011/000274 bude prieskum trhu opakovať.
  

11. Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia elektromotorických sirén.  

 
  23.10.2012 14:00   Výzva na predloženie ponuky k zakázke s nízkou hodnotou 11/2012  (PDF, 167 kB)
  
  Príloha k výzve 11 (XLS, 19 kB)
  
  
víťaz :                Ľubomír Vilín - Ľ.V.

                         Dukelská 1219/13

                         915 01 Trenčín
 
celková cena :   455,00 EUR
                         (nie je platcom DPH)
  
  
  
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
 
1.              Za obdobie 1. 1. 2012 - 31. 3. 2012 (PDF, 115 kB)

2.              Za obdobie 1. 4. 2012 - 30. 6. 2012 (PDF, 98 kB)

3.              Za obdobie 1. 7. 2012 - 30. 9. 2012   (PDF, 132 kB)

 4.             Za obdobie 1. 10. 2012- 31. 12. 2012 (PDF, 127 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]