Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok
 

25. ročník Súťaže mladých záchranárov CO [2019]

25. ROČNÍK SÚŤAŽE MLADÝCH ZÁCHRANÁROV CIVILNEJ OCHRANY

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v gescii sekcie krízového riadenia vyhlásilo pre rok 2019 jubilejný, 25. ročník súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Súťaž v školskom roku 2018 / 2019 organizujú odbory krízového riadenia okresných úradov v rámci celej Slovenskej republiky. Súťaž má trojkolovú úroveň: okresné kolo – krajské kolo – majstrovstvá SR.  Z okresného kola na krajské kolo postúpia družstvá z 1. – 3. Miesta. Rovnako, prvé tri miesta z krajského kola postupujú ďalej na majstrovstvá SR.

Potrebné informácie o súťaži, ako aj všetky podklady a metodický materiál sú prístupné na stiahnutie na web stránke sekcie krízového riadenia pod odkazom http://www.minv.sk/?smzCO

Termín konania krajského kola súťaže je stanovený na 22. mája 2019. Víťazné družstvá okresného kola dostanú od Okresného úradu Sobrance, odboru krízového riadenia všetky potrebné podklady k účasti na krajskom kole.

OKRESNÉ KOLO V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

Informácia pre II. stupeň základných škôl a 8-ročné gymnáziá v okrese Sobrance

Okresný úrad Sobrance v spolupráci s mestom Sobrance, Gymnáziom Sobrance, Dobrovoľným hasičským zborom Lekárovce a ďalšími subjektmi pripravuje už 5. ročník Okresného kola súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany“ pre žiakov základných škôl a 8-ročného gymnázia v okrese Sobrance s plánovaným vykonaním

7. mája 2019

v areáli futbalového štadióna a priľahlého parku v Sobranciach. Pozvánka spolu s propozíciami a ostatnými podkladmi bude zaslaná školám, ktoré svoju účasť na okresnom kole potvrdili.