Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2021, pondelok
 

Akčný plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu

Akčný plán rozvoja okresu

Akčný plán rozvoja okresu v znení dodatku č. 3 (PDF, 1 MB)

Dodatok č. 3 k akčnému plánu (PDF, 676 kB)

Akčný plán rozvoja okresu v znení dodatku č.2 (PDF, 1 MB)

Dodatok č. 2 k akčnému plánu (PDF, 532 kB)

Akčný plán rozvoja okresu v znení dodatku č.1 (PDF, 1 MB)

Dodatok č.1 k akčnému plánu (PDF, 492 kB)

Akčný plán rozvoja okresu Rožňava (PDF, 1 MB)

Výbor pre rozvoj okresu

Úlohy a zloženie výboru pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Podľa § 5 ods. 5 a nasl. zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa pre každý najmenej rozvinutý okres zriaďuje výbor. Výbor pôsobí v rámci Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov. Členmi výboru sú predseda, ktorým je prednosta okresného úradu, zástupcovia miestnych orgánov verejnej moci a zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov, ktorých činnosť alebo pôsobnosť sa vzťahuje k územiu najmenej rozvinutého okresu.

Zloženie výboru, spôsob rokovania výboru, hlasovanie členov výboru a podrobnosti o úlohách výboru upravuje štatút výboru, ktorý schvaľuje rada.

Štatút výboru pre rozvoj okresu (PDF, 266 kB)

Zoznam členov výboru pre rozvoj okresu (PDF, 198 kB)

Výzvy 

Výzva 01 rok 2020 - ukončená (PDF, 301 kB)

Výzva 03 rok 2019 - ukončená (PDF, 218 kB)

Výzva 02 rok 2019 - ukončená (PDF, 215 kB)

Výzva 01 rok 2018 - ukončená (PDF, 511 kB)

  Register prijatých žiadostí

 Výzva 01 _OÚRV_2020

Prehľad doručených žiadostí o regionálny príspevok (PDF, 203 kB)

Príloha č. 3- register doručených žiadostí_03 (PDF, 548 kB)

Príloha č. 3- register doručených žiadostí_02 (PDF, 548 kB)

Príloha č. 3- register doručených žiadostí_01 (PDF, 547 kB)

 Výzva 03_OÚRV_2019

Register doručených žiadosti (PDF, 215 kB)

Výzva _02_OÚRV_2019

Register doručených žiadostí (PDF, 224 kB)

Výzva_01_OÚRV_2018

 Register doručených žiadostí (PDF, 226 kB)

Zápisnice výboru pre najmenej rozvinutý okres

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

 Legislatíva

 Zákon č. 58/2018 Z.z. (PDF, 176 kB)

Zákon č. 336/2015 Z.z. (PDF, 717 kB)

Zákon č. 539/2008 Z.z. (PDF, 737 kB)

Užitočné linky

Podpora najmenej rozvinutých okresov

Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky