Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2021, utorok
 

Akčný plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu

Akčný plán rozvoja okresu

Akčný plán rozvoja okresu v znení dodatku č. 3 (PDF, 1 MB)

Dodatok č. 3 k akčnému plánu (PDF, 676 kB)

Akčný plán rozvoja okresu v znení dodatku č.2 (PDF, 1 MB)

Dodatok č. 2 k akčnému plánu (PDF, 532 kB)

Akčný plán rozvoja okresu v znení dodatku č.1 (PDF, 1 MB)

Dodatok č.1 k akčnému plánu (PDF, 492 kB)

Akčný plán rozvoja okresu Rožňava (PDF, 1 MB)

Výbor pre rozvoj okresu

Úlohy a zloženie výboru pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Podľa § 5 ods. 5 a nasl. zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa pre každý najmenej rozvinutý okres zriaďuje výbor. Výbor pôsobí v rámci Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov. Členmi výboru sú predseda, ktorým je prednosta okresného úradu, zástupcovia miestnych orgánov verejnej moci a zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov, ktorých činnosť alebo pôsobnosť sa vzťahuje k územiu najmenej rozvinutého okresu.

Zloženie výboru, spôsob rokovania výboru, hlasovanie členov výboru a podrobnosti o úlohách výboru upravuje štatút výboru, ktorý schvaľuje rada.

Štatút výboru pre rozvoj okresu (PDF, 266 kB)

Zoznam členov výboru pre rozvoj okresu (PDF, 198 kB)

Výzvy 

Výzva 01 rok 2020 - ukončená (PDF, 301 kB)

Výzva 03 rok 2019 - ukončená (PDF, 218 kB)

Výzva 02 rok 2019 - ukončená (PDF, 215 kB)

Výzva 01 rok 2018 - ukončená (PDF, 511 kB)

  Register prijatých žiadostí

 Výzva 01 _OÚRV_2020

Prehľad doručených žiadostí o regionálny príspevok (PDF, 203 kB)

Príloha č. 3- register doručených žiadostí_03 (PDF, 548 kB)

Príloha č. 3- register doručených žiadostí_02 (PDF, 548 kB)

Príloha č. 3- register doručených žiadostí_01 (PDF, 547 kB)

 Výzva 03_OÚRV_2019

Register doručených žiadosti (PDF, 215 kB)

Výzva _02_OÚRV_2019

Register doručených žiadostí (PDF, 224 kB)

Výzva_01_OÚRV_2018

 Register doručených žiadostí (PDF, 226 kB)

Zápisnice výboru pre najmenej rozvinutý okres

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

 Legislatíva

 Zákon č. 58/2018 Z.z. (PDF, 176 kB)

Zákon č. 336/2015 Z.z. (PDF, 717 kB)

Zákon č. 539/2008 Z.z. (PDF, 737 kB)

Užitočné linky

Podpora najmenej rozvinutých okresov

Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky