Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. jún 2022, pondelok
 

Akčný plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu

Akčný plán rozvoja okresu

Výbor pre rozvoj okresu

Úlohy a zloženie výboru pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Podľa § 5 ods. 5 a nasl. zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa pre každý najmenej rozvinutý okres zriaďuje výbor. Výbor pôsobí v rámci Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov. Členmi výboru sú predseda, ktorým je prednosta okresného úradu, zástupcovia miestnych orgánov verejnej moci a zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov, ktorých činnosť alebo pôsobnosť sa vzťahuje k územiu najmenej rozvinutého okresu.

Zloženie výboru, spôsob rokovania výboru, hlasovanie členov výboru a podrobnosti o úlohách výboru upravuje štatút výboru, ktorý schvaľuje rada.

Výzvy 

Register prijatých žiadostí

 Výzva 01 _OÚRV_2020

 Výzva 03_OÚRV_2019

Výzva _02_OÚRV_2019

Výzva_01_OÚRV_2018

Zápisnice výboru pre najmenej rozvinutý okres

 Legislatíva

Užitočné linky