Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Akčný plán rozvoja okresu Kežmarok

Zoznam členov Výboru pre rozvoj okresu Kežmarok - 16.09.2020 (PDF, 24 kB)

Akčný plán rozvoja okresu Kežmarok (PDF, 3 MB)

Zoznam členov Výboru pre rozvoj okresu Kežmarok (PDF, 23 kB)

Správa za najmenej rozvinutý okres Kežmarok k 31.12.2019 (PDF, 844 kB)

Návrh ročných priorít

Návrh ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok na rok 2020 (PDF, 1 MB)

Návrh ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok na rok 2020 - Aktivity (PDF, 46 kB)

Návrh ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok na rok 2020 - 30.09.2020 (PDF, 1 MB)

Návrh ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok na rok 2020 (PDF, 174 kB)

Návrh ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok na rok 2019 (PDF, 184 kB)

Rokovania Výboru pre rozvoj okresu Kežmarok

Zápisnica č.4/2020 (PDF, 2 MB)

Zápisnica č.3/2020 (PDF, 4 MB)

Zápisnica č.2/2020 (PDF, 2 MB)

Zápisnica č. 1/2020 (PDF, 2 MB)

Zápisnica č. 7/2019 (PDF, 1 MB)

Zápisnica č. 6/2019 (PDF, 974 kB)

Zápisnica o hlasovaní "per rollam" (PDF, 475 kB)

Zápisnica č.5/2019 (PDF, 739 kB)

Zápisnica č.4/2019 (PDF, 2 MB)

Zápisnica č.3/2019 (PDF, 532 kB)

Zápisnica č.2/2019 (PDF, 571 kB)

Zápisnica č. 1/2019 (PDF, 851 kB)

Zápisnica č. 8/2018 z priameho rokovania Výboru pre rozvoj okresu Kežmarok konaného 06.11.2018 (PDF, 484 kB)

Zápisnica č.7/2018 z priameho rokovania Výboru pre rozvoj okresu Kežmarok (PDF, 602 kB)

Zápisnica č. 4/2018 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Kežmarok (PDF, 798 kB)

Zápisnica č.1/2018 z pracovného stretnutia konaného 7.9.2018 v zasadačke OÚ Kežmarok (PDF, 679 kB)

Formuláre k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku

Žiadosť o poskytnutie regioálneho príspevku-MIRRI (DOCX, 134 kB) (DOCX, 134 kB) [07.08.2020]

Čestné vyhlásenie žiadateľa o regionálny príspevok (DOCX, 14 kB) (DOCX, 14 kB) [07.08.2020]

Čestné vyhlásenie žiadateľa o regionálny príspevok - spolufinancovanie (DOCX, 14 kB) (DOCX, 14 kB) [07.08.2020] 

Zoznam merateľných ukazovateľov (DOCX, 24 kB) (DOCX, 24 kB) [07.08.2020]

Výzvy

Register doručených žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku k Výzve č. 5/OÚ-KK/2020 - aktualizované 07.10.2020 (XLSX, 25 kB)

Register doručených žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku k Výzve č. 5/OÚ-KK/2020 - aktualizované 09.09.2020 (XLSX, 25 kB)

Register doručených žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevoku k Výzve č. 5/OÚ-KK/2020 - aktualizované 12.08.2020 (XLSX, 25 kB)

Register doručených žiadosti o poskytnutie RP k Výzve č. 5/OU-KK/2020 (XLSX, 25 kB)

Výzva č. 5/OÚ-KK/2020 (PDF, 2 MB)

Register doručených žiadosti o Regionálny príspevok v rámci aktualizácie Výzvy č. 3/OÚ-KK/2019 - Výzva č.4/2020 (PDF, 76 kB)

Register Doručených žiadosti o Regionálny príspevok v rámci Výzvy č. 3/OÚ-KK/2019 - 31.09.2019 (PDF, 129 kB)

Register Doručených žiadosti o Regionálny príspevok v rámci Výzvy č. 3/OÚ-KK/2019 - 17.09.2019 (PDF, 117 kB)

Register Doručených žiadosti o Regionálny príspevok v rámci Výzvy č. 3/OÚ-KK/2019 - 17.08.2019 (PDF, 113 kB)

Aktualizácia výzvy č. 3/OÚ-KK/2019 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (PDF, 581 kB)

Výzva č. 3/2019 (PDF, 655 kB)

Register doručených žiadostí o Regionálny príspevok v rámci Výzvy č. 2/OÚ-KK/2019 -12.04.2019 (PDF, 16 kB)

Register doručených žiadostí o regionálny príspevok v rámci výzvy č.2/OU-KK/2019-12.04.2019 (PDF, 25 kB)

Register doručených žiadosti o Regionálny príspevok v rámci Výzvy č. 2/OÚ-KK/2019-01.04.2019 (PDF, 24 kB)

Výzva 2/OÚ KK/2019 (PDF, 849 kB)

Žiadosť o predíženie termínu podávania žiadostí (PDF, 408 kB)

Register doručených žiadostí o regionálny príspevok v rámci výzvy č.1/OÚ-KK/2018 stav ku 9.10.2018 (PDF, 20 kB)

Výzva na predkladanie projektov 1/OÚ-KK/2018 (PDF, 2 MB)