Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. apríl 2020, nedeľa
 

Aktuálne oznamy

Aktuálne oznamy a vyhlášky  |  Vzory žiadostí a tlačív  |  Register pozemkových spoločenstiev

Verejné vyhlášky

Pozemkové úpravy

Záhradkové osady

Lesné hospodárstvo

Uvádzanie dreva a výrobkov z dreva na trh_- informácia pre obhospodarovateľov  lesa a obchodníkov.pdf (PDF, 3 MB)

Leták - zodpovedné vlastníctvo lesa 1. strana (PDF, 6 MB), 2. strana (PDF, 602 kB)

Poľovníctvo

Pozemkové spoločenstvá