Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Aktuálne oznamy

Aktuálne oznamy a vyhlášky  |  Vzory žiadostí a tlačív

30.6.2020

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, oznamuje zverejnenie obvyklej výšky nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nižšie uvedených web stránkach:
Obvyklá výška nájmu za rok 2019  Trenčín
Obvyklá výška nájmu za rok 2019  Ilava

Verejné vyhlášky

Pozemkové úpravy

Záhradkové osady

Lesné hospodárstvo

Uvádzanie dreva a výrobkov z dreva na trh_- informácia pre obhospodarovateľov  lesa a obchodníkov.pdf (PDF, 3 MB)

Leták - zodpovedné vlastníctvo lesa 1. strana (PDF, 6 MB), 2. strana (PDF, 602 kB)

Poľovníctvo

Pozemkové spoločenstvá