Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2023, utorok
 

Bezpečnosť technických zariadení

Bezpečnosť výrobkov (technických zariadení) počas ich používania je súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je podstatná bezpečnosť tých výrobkov (technických zariadení), ktoré bude na výkon svojej profesionálnej činnosti používať zamestnávateľ alebo podnikateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľ a nie je zamestnávateľ.

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je potrebné myslieť už v etape pred uvedením výrobku (technického zariadenia), ale aj pred realizáciou projektov a pracovných postupov. Požiadavky BOZP pred uvedením výrobku (technického zariadenia) ustanovuje § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Zamestnávateľ (prevádzkovateľ) môže používať výrobky (užívať stavby, resp. prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy), len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér alebo výrobca. (§ 13 zákona č. 124/2006 Z. z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci).

Bezpečnosť elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia na pracoviskách MVSR v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. , ktoré podrobnejšie upravujú STN normy 331610 a 331600 je zabezpečované vlastným prostredníctvom Centra bezpečnostnotechnických zariadení Topoľčianky prostredníctvom oddelenia revízií odborne spôsobilými zamestnancami - revíznymi technikmi.