Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2020, pondelok
 

COO

COO

Metodické usmernenie pandémie chrípky (pdf, 160 kB)
Ochrana človeka a prírody ZŠ (pdf, 84 kB)
Ochrana človeka a prírody - stredné školy (pdf, 102 kB)

Metodické usmernenie č.11/2008-R pre plánovanie a zabezpečovanie evakuácie v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike.
- príloha č.1
- príloha č.2
- príloha č.3
- príloha č.4
- príloha č.5
- príloha č.6

Metodické usmernenie č. 28/2011, ktorým sa zabezpečuje priebeh výučby a prevádzka škôl a školských zariadení v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny (pdf, 66 kB)
List ministra školstva - systém vzdelávania Ochrana života a zdravia (pdf, 257 kB)

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]