Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. jún 2020, utorok
 
Okresné úrady / Okresné úrady / TRENČIANSKY KRAJ / Prievidza / Verejné obstarávanie / Dodávka tonerov a náplní do tlačiarní

Dodávka tonerov a náplní do tlačiarní

Výzva na predloženie cenovej ponuky

na dodávku tonerov a náplní do tlačiarní

 

 

V zmysle zákona NR SR č.25/2006Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s §102- Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami Vás žiadame o predloženie cenovej ponuky na dodávku originál tonerov a náplní do tlačiarní v termíne

do 17. 3. 2012.

 

            Špecifikácia:  v priloženej tabuľke  

 

            Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celej zákazky. Žiadame Vás o vyplnenie dvoch stĺpcov priloženej tabulky -  cena/1ks bez DPH, cena/1ks s DPH.

 

            Požadujeme odber a ekologickú likvidáciu použitých tonerov a náplní do atramentových tlačiarní.

 

            Zákazka bude realizovaná formou objednávok do limitu 10 000,- € 

 

            Cenová ponuka zaslaná mailom je rovnocenná s cenovou ponukou zaslanou písomnou formou.   

 

            Kontaktná osoba: Ing.Katarína Hudecová, katarina.hudecova@pd.vs.sk

 

 

Príloha : tabuľka (XLS, 31 kB)