Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

EGE - Slovakia - Prístavba k výrobnej hale

EGE - Slovakia EIA 24.08.2017 final (PDF, 5 MB)

Príloha 1 - LV mapa katastra (PDF, 751 kB)

Príloha 2 - EGE fotodokumentácia (PDF, 691 kB)

Príloha - 3 pôdorys a popis súčasnej prevádzky (PDF, 578 kB)

Príloha - 4 situácia prevádzky (PDF, 377 kB)

Príloha - 5 pohľady - nový stav (PDF, 61 kB)

Príloha - 6 pohľady - starý stav (PDF, 56 kB)

Príloha - 7 pôdorys prístavby - nový stav (PDF, 129 kB)

Príloha - 8 pôdorys haly - starý stav (PDF, 202 kB)

Príloha - 9 rezy - nový a starý stav (PDF, 98 kB)

Príloha - 10 výkres lakovňa (PDF, 116 kB)

Príloha - 11 OÚ BJ - vyjadrenie EIA (PDF, 348 kB)

Príloha - 12 OÚ BJ - vyjadrenie odpady (PDF, 806 kB)

Príloha - 13 OÚ BJ - vyjadrenie OSVS (PDF, 64 kB)

Príloha - 14 OÚ BJ - vyjadrenie ovzdušie (PDF, 398 kB)

Príloha - 15 RÚVZ - záväzne stanovisko územne konanie (PDF, 514 kB)

Príloha - 16 OÚ BJ - upustenie od variant riešenia (PDF, 329 kB)

EGE - Slovakia OÚ - predloženie zámeru EIA 22.08.2017 (PDF, 607 kB)

EGE - Slovakia OÚ - upustenie 15.08.2017 (PDF, 610 kB)