Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2020, štvrtok
 

EIA

Oznamy  |  Správne konania  |  Verejné vyhlášky  |  Posudzovanie vplyvov na životné prostredie- EIA  |  Ochrana ovzdušia  |  Ochrana prírody a krajiny  |  Petície  |  Zamestnanci

Rozhodnutie: „Integrované zhodnocovacie zariadenie Gbeľany“, zverejnené dňa. 01. 04. 2020 (PDF, 362 kB)

Rozhodnutie: „Zmena a doplnok č. 4 územného plánu obce Lietavská Svinná – Babkov“, zverejnené dňa 01. 04. 2020 (PDF, 220 kB)

Informácia pre verejnosť: „Novostavba hotela, Rajecké Teplice“, zverejnené dňa 01.04.2020 (PDF, 151 kB)

Rozhodnutie WERO, s.r.o. - súbor rodinných domov - vodovod a kanalizácia Mojš, zverejnené dňa 30.03.2020 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie: Integrované zhodnocovacie zariadenie Gbeľany, zverejnené dňa 30.03.2020 (PDF, 362 kB)

Rozhodnutie: „Zmena a doplnok č. 4 územného plánu obce Lietavská Svinná - Babkov“, zverejnené dňa 30.03.2020 (PDF, 220 kB)

Informácia pre verejnosť: Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajec – aktualizácia 2019-2025“ zverejnené dňa 27.02.2020 (PDF, 148 kB)

Informácia pre verejnosť: Urnový háj na cintoríne v Žiline – Mojšová Lúčka zverejnené dňa 17.02.2020 (PDF, 150 kB)

Rozhodnutie: Zmeny a Doplnky č. 2 Územného plánu obce Teplička nad Váhom zverejnené dňa 27.02.2020 (PDF, 232 kB)

Rozhodnutie: Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Kamenná Poruba, zverejnené dňa 25.02.2020 (PDF, 202 kB)

Rozhodnutie:  Novostavba hotela, Rajecké Teplice – zverejnené dňa 29.01.2020 (PDF, 376 kB)

Informácia pre verejnosť: Žilinská univerzita – parkovisko Nová menza, zverejnené dňa 29.01.2020 (PDF, 150 kB)

Informácia pre verejnosť: Nový zdroj ŽT, a.s. – PPC 25 MWe, zverejnené dňa 29.01.2020  (PDF, 152 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmena a doplnok č.  4 územného plánu obce Lietavská  Svinná – Babkov, zverejnené dňa 29.01.2020 (PDF, 149 kB)

Informácia pre verejnosť: Územný plán obce Kotrčiná Lúčka, zverejnené dňa 29.01.2020 (PDF, 148 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Kamenná Poruba zverejnené dňa 08.01.2020 (PDF, 149 kB)

Rozhodnutie: "Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Kamenná Poruba" zverejnené dňa 08.01.2020 (PDF, 508 kB)

Záverečné stanovisko Územný plán obce Dolný Hričov, návrh, zverejnené dňa 20.12.2019 (PDF, 451 kB)

Zmena a Doplnok č. 3 Územného plánu obce Svederník, zverejnené dňa 20.12.2019 (PDF, 458 kB)

Zariadenie na zber odpadov – prevádzka Lietavská Lúčka, zverejnené dňa 20.12.2019 (PDF, 190 kB)

Viacpodlažné parkovanie Poštová ul. Žilina, zverejnené dňa 20.12.2019 (PDF, 752 kB)

Rozšírenie cintorína v obci Svederník, zverejnené dňa 20.12.2019 (PDF, 150 kB)

Mobilné zhodnocovanie odpadu z biomasy (biologicky rozložiteľných odpadov a odpadu zo spracovania dreva) - drvič Doppstadt AK 430 PROFI, zverejnené dňa 20.12.2019 (PDF, 152 kB)

Informácia pre verejnosť: Odkanalizovanie obcí Dlhé Pole, Svederník, Divina zverejnené dňa 14.11.2019 (PDF, 150 kB)

Rozhodnutie: SČOV ŽILINA – zariadenie na likvidáciu bioplynu, zverejnené dňa 06.11.2019 (PDF, 462 kB)

Rozhodnutie: Rajecké Teplice – tok Rajčanka, protipovodňová ochrana mesta“, zverejnené dňa 18.10.2019 (PDF, 555 kB)

Rozhodnutie: Prístavba kúpeľného domu APHRODITE Rajecké Teplice, zverejnené dňa 18.10.2019 (PDF, 622 kB)

Rozhodnutie: EUROTERRACE ŽILINA Polyfunkčný objekt vyššej vybavenosti a bývania, zverejnené dňa 18.10.2019 (PDF, 733 kB)

Rozhodnutie: Zmena a Doplnok č. 12 Územného plánu Sídelného útvaru Rajecké Teplice, zverejnené dňa 18.10.2019 (PDF, 488 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmeny a Doplnky č. 2 Územného plánu obce Teplička nad Váhom, zverejnené dňa 15.10.2019 (PDF, 149 kB) 

Informácia pre verejnosť: Správa o hodnotení „Zber a mechanická úprava kovových odpadov", zverejnené dňa 07.10.2019 (PDF, 150 kB)

Informácia pre verejnosť: Územný plán obce Divina zverejnené dňa 19.09.2019 (PDF, 146 kB)

Rozhodnutie: „Krematórium pre zvieratá“, zverejnené dňa 18.09.2019 (PDF, 644 kB)

Informácia pre verejnosť: Novostavba hotela, Rajecké Teplice, zverejnené dňa 18.09.2019 (PDF, 151 kB)

Rozhodnutie: Územný Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Divinka, zverejnené dňa 12.08.2019 (PDF, 509 kB)

Rozhodnutie: Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov – doplnenie nových druhov zhodnocovaných odpadov, zverejnené dňa 17.06.2019 (PDF, 593 kB)

Informácia pre verejnosť: Integrované zhodnocovacie zariadenie Gbeľany zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 151 kB)

Rozhodnutie: Plán čiastočnej likvidácie (technickej rekultivácie) lomu Turie zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 446 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmena a Doplnok č. 3 Územného plánu obce Svederník zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 148 kB)

Informácia pre verejnosť: Územný plán obce Turie zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 146 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Kamenná Poruba zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 149 kB)

Rozhodnutie: Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 7 (6b)“ zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 720 kB)

Rozhodnutie: Zariadenie na zber odpadov – prevádzka Lietavská Lúčka zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 566 kB)

Rozhodnutie: Nový zdroj ŽT, a.s. – PPC 25 MWe zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 614 kB)

Informácia pre verejnosť: Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja zverejnené dňa 22.05.2019 (PDF, 146 kB)