Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

EIA

Oznamy  |  Správne konania  |  Verejné vyhlášky  |  Posudzovanie vplyvov na životné prostredie- EIA  |  Ochrana ovzdušia  |  Ochrana prírody a krajiny  |  Zamestnanci

Rozhodnutie: Rajecké Teplice – tok Rajčanka, protipovodňová ochrana mesta“, zverejnené dňa 18.10.2019 (PDF, 555 kB)

Rozhodnutie: Prístavba kúpeľného domu APHRODITE Rajecké Teplice, zverejnené dňa 18.10.2019 (PDF, 622 kB)

Rozhodnutie: EUROTERRACE ŽILINA Polyfunkčný objekt vyššej vybavenosti a bývania, zverejnené dňa 18.10.2019 (PDF, 733 kB)

Rozhodnutie: Zmena a Doplnok č. 12 Územného plánu Sídelného útvaru Rajecké Teplice, zverejnené dňa 18.10.2019 (PDF, 488 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmeny a Doplnky č. 2 Územného plánu obce Teplička nad Váhom, zverejnené dňa 15.10.2019 (PDF, 149 kB) 

Informácia pre verejnosť: Správa o hodnotení „Zber a mechanická úprava kovových odpadov", zverejnené dňa 07.10.2019 (PDF, 150 kB)

Informácia pre verejnosť: Územný plán obce Divina zverejnené dňa 19.09.2019 (PDF, 146 kB)

Rozhodnutie: „Krematórium pre zvieratá“, zverejnené dňa 18.09.2019 (PDF, 644 kB)

Informácia pre verejnosť: Novostavba hotela, Rajecké Teplice, zverejnené dňa 18.09.2019 (PDF, 151 kB)

Rozhodnutie: Územný Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Divinka, zverejnené dňa 12.08.2019 (PDF, 509 kB)

Rozhodnutie: Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov – doplnenie nových druhov zhodnocovaných odpadov, zverejnené dňa 17.06.2019 (PDF, 593 kB)

Informácia pre verejnosť: Integrované zhodnocovacie zariadenie Gbeľany zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 151 kB)

Rozhodnutie: Plán čiastočnej likvidácie (technickej rekultivácie) lomu Turie zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 446 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmena a Doplnok č. 3 Územného plánu obce Svederník zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 148 kB)

Informácia pre verejnosť: Územný plán obce Turie zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 146 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Kamenná Poruba zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 149 kB)

Rozhodnutie: Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 7 (6b)“ zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 720 kB)

Rozhodnutie: Zariadenie na zber odpadov – prevádzka Lietavská Lúčka zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 566 kB)

Rozhodnutie: Nový zdroj ŽT, a.s. – PPC 25 MWe zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 614 kB)

Informácia pre verejnosť: Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja zverejnené dňa 22.05.2019 (PDF, 146 kB)

Rozhodnutie: Rozšírenie zberu odpadov, zverejnené dňa 20.05.2019 (PDF, 748 kB)

Rozhodnutie: Zber a mechanická úprava kovových odpadov, zverejnené dňa 17.05.2019 (PDF, 702 kB)

Informácia pre verejnosť: SČOV ŽILINA – zariadenie na likvidáciu bioplynu, zverejnené dňa 30.04.2019 (PDF, 153 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmena a doplnok č. 1 územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN – O) Lietava, návrh na nové prerokovanie, zverejnené dňa 18.04.2019 (PDF, 148 kB)

IBV Hrby II, zverejnené dňa 04.04.2019 (PDF, 152 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Divinka, zverejnené dňa 04.04.2019 (PDF, 147 kB)

Novostavba parkovacieho domu na ul. Baničova Hájik, zverejnené dňa 25.03.2019 (PDF, 765 kB)

Územný plán obce (ÚPN – O ) Dolný Hričov, návrh – správa o hodnotení, zverejnené dňa 25.02.2019 (PDF, 141 kB)

Územný plán obce Mojš – Oznámenie o strategickom dokumente, zverejnené dňa 25.02.2019 (PDF, 146 kB)

Nový zdroj ŽT, a.s. – PPC 25 MWe, zverejnené dňa 18.02.2019 (PDF, 153 kB)

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov – doplnenie nových druhov zhodnocovaných odpadov, zverejnené dňa 18.02.2019 (PDF, 151 kB)

Technická rekultivácia lomu Ložisko Varín, zverejnené dňa 18.02.2019 (PDF, 151 kB)

Nová skládka odpadov, Rajec – Šuja, zverejnené dňa 18.02.2019 (PDF, 151 kB)