Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

EIA

Oznamy  |  Správne konania  |  Verejné vyhlášky  |  Posudzovanie vplyvov na životné prostredie- EIA  |  Ochrana ovzdušia  |  Ochrana prírody a krajiny  |  Petície  |  Zamestnanci

Informácia pre verejnosť: „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ zverejnené dňa 07. 07. 2020 (PDF, 144 kB)

Správa o hodnotení strategického dokumentu (Doplnok) „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ zverejnené dňa 07. 07. 2020 (PDF, 565 kB)

Rozhodnutie: „Distribučný transformátor T10“, zverejnené dňa 01. 07. 2020 (PDF, 290 kB)

Informácia pre verejnosť: Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline, zverejnené dňa 11. 06. 2020 (PDF, 149 kB)

Informácia pre verejnosť: Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline, zverejnené dňa 11. 06. 2020 (PDF, 150 kB)

Rozhodnutie: Odkanalizovanie obcí Dlhé Pole, Svederník, Divina, zverejnené dňa 11. 06. 2020 (PDF, 480 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmena a Doplnok. č.2 Územného plánu obce (ZaD č.2) Brezany zverejnené dňa 02. 06. 2020 (PDF, 224 kB)

Informácia pre verejnosť: „I/64 PORÚBKA – MOST 107“  zverejnené dňa 02. 06. 2020 (PDF, 153 kB)

Rozhodnutie: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Rajec na roky 2019 - 2025 – aktualizácia, zverejnené dňa 19. 05. 2020 (PDF, 535 kB)

Zmena a Doplnok č. 13 Územného plánu Sídelného útvaru Rajecké Teplice, zverejnené dňa 14. 05. 2020  (PDF, 227 kB)

Rozhodnutie: Novostavba parkovacieho domu medzi ulicami Obchodná a Terézie Vansovej, zverejnené dňa 12. 05. 2020 (PDF, 301 kB)

Rozhodnutie: Územný plán obce Kľače - Zmeny a doplnky č. 2, zverejnené dňa 22. 04. 2020 (PDF, 248 kB)

Informácia pre verejnosť: „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja" zverejnené dňa 20. 04. 2020 (PDF, 141 kB)

Rozhodnutie: Novostavba polyfunkčného bytového domu Centrum, Rudiny I, blok E“, zverejnené dňa 16. 04. 2020  (PDF, 274 kB)

Rozhodnutie: „Integrované zhodnocovacie zariadenie Gbeľany“, zverejnené dňa. 01. 04. 2020 (PDF, 362 kB)

Rozhodnutie: „Zmena a doplnok č. 4 územného plánu obce Lietavská Svinná – Babkov“, zverejnené dňa 01. 04. 2020 (PDF, 220 kB)

Informácia pre verejnosť: „Novostavba hotela, Rajecké Teplice“, zverejnené dňa 01.04.2020 (PDF, 151 kB)

Rozhodnutie: Integrované zhodnocovacie zariadenie Gbeľany, zverejnené dňa 30.03.2020 (PDF, 362 kB)

Rozhodnutie: „Zmena a doplnok č. 4 územného plánu obce Lietavská Svinná - Babkov“, zverejnené dňa 30.03.2020 (PDF, 220 kB)