Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. august 2019, pondelok
 

EIA

Oznamy  |  Správne konania  |  Verejné vyhlášky  |  Posudzovanie vplyvov na životné prostredie- EIA  |  Ochrana ovzdušia  |  Ochrana prírody a krajiny  |  Zamestnanci

Rozhodnutie: Územný Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Divinka, zverejnené dňa 12.08.2019 (PDF, 509 kB)

Rozhodnutie: Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov – doplnenie nových druhov zhodnocovaných odpadov, zverejnené dňa 17.06.2019 (PDF, 593 kB)

Informácia pre verejnosť: Integrované zhodnocovacie zariadenie Gbeľany zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 151 kB)

Rozhodnutie: Plán čiastočnej likvidácie (technickej rekultivácie) lomu Turie zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 446 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmena a Doplnok č. 3 Územného plánu obce Svederník zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 148 kB)

Informácia pre verejnosť: Územný plán obce Turie zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 146 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Kamenná Poruba zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 149 kB)

Rozhodnutie: Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 7 (6b)“ zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 720 kB)

Rozhodnutie: Zariadenie na zber odpadov – prevádzka Lietavská Lúčka zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 566 kB)

Rozhodnutie: Nový zdroj ŽT, a.s. – PPC 25 MWe zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 614 kB)

Informácia pre verejnosť: Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja zverejnené dňa 22.05.2019 (PDF, 146 kB)

Rozhodnutie: Rozšírenie zberu odpadov, zverejnené dňa 20.05.2019 (PDF, 748 kB)

Rozhodnutie: Zber a mechanická úprava kovových odpadov, zverejnené dňa 17.05.2019 (PDF, 702 kB)

Informácia pre verejnosť: SČOV ŽILINA – zariadenie na likvidáciu bioplynu, zverejnené dňa 30.04.2019 (PDF, 153 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmena a doplnok č. 1 územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN – O) Lietava, návrh na nové prerokovanie, zverejnené dňa 18.04.2019 (PDF, 148 kB)

IBV Hrby II, zverejnené dňa 04.04.2019 (PDF, 152 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Divinka, zverejnené dňa 04.04.2019 (PDF, 147 kB)

Novostavba parkovacieho domu na ul. Baničova Hájik, zverejnené dňa 25.03.2019 (PDF, 765 kB)

Územný plán obce (ÚPN – O ) Dolný Hričov, návrh – správa o hodnotení, zverejnené dňa 25.02.2019 (PDF, 141 kB)

Územný plán obce Mojš – Oznámenie o strategickom dokumente, zverejnené dňa 25.02.2019 (PDF, 146 kB)

Nový zdroj ŽT, a.s. – PPC 25 MWe, zverejnené dňa 18.02.2019 (PDF, 153 kB)

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov – doplnenie nových druhov zhodnocovaných odpadov, zverejnené dňa 18.02.2019 (PDF, 151 kB)

Technická rekultivácia lomu Ložisko Varín, zverejnené dňa 18.02.2019 (PDF, 151 kB)

Nová skládka odpadov, Rajec – Šuja, zverejnené dňa 18.02.2019 (PDF, 151 kB)

Rozhodnutie: Viacúčelová bloková zástavba - Elektrárne Žilina, zverejnené dňa 21.12.2018 (PDF, 741 kB)

Rozhodnutie: Obytný súbor Bôrik, zverejnené dňa 21.12.2018 (PDF, 647 kB)

Informácia pre verejnosť: Zber a mechanická úprava kovových odpadov, zverejnené dňa 13.12.2018 (PDF, 149 kB)

Informácia pre verejnosť: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: Prístavba kúpeľného domu APHRODITE Rajecké Teplice zverejnené dňa 13.12.2018 (PDF, 153 kB)

Zmena a Doplnok č. 3 Územného plánu obce Ďurčiná, zverejnené dňa 13.12.2018 (PDF, 465 kB)

Informácia pre verejnosť: navrhovaná činnosť „Žilina – Vrútky- Martin, úsek Strečno – Lipovec, Vrútky, Vrútky – Martin, mimo cestného telesa I/18" zverejnené dňa 05.10.2018 (PDF, 154 kB)

Informácia pre verejnosť: CTPark Žilina, Gbeľany – SO 03 Hala ZG3,  zverejnené dňa 24.10.2018 (PDF, 149 kB)

Rozšírenie zberu odpadov,  zverejnené dňa 24.10.2018  (PDF, 149 kB)

„Plán čiastočnej likvidácie (technickej rekultivácie) lomu Turie“,  zverejnené dňa 17.10.2018 (PDF, 150 kB)

Informácia pre verejnosť: „Viacúčelová bloková zástavba – Elektrárne Žilina", zverejnené dňa 17.10.2018 (PDF, 151 kB)

Rozhodnutie: Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Kunerad, zverejnené dňa 04.10.2018 (PDF, 434 kB)

Rozhodnutie: Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č.6a (ÚPN-M Žilina ZaD č.6a)", zverejnené dňa 24.09.2018 (PDF, 618 kB)

Informácia pre verejnosť: „Plán likvidácie časti lomu výhradného ložiska vápenca v dobývacom priestore Lietavská Lúčka na roky 2018 - 2025“ zverejnené dňa 17.09.2018 (PDF, 152 kB)

Informácia pre verejnosť: Parkovacie plochy polyfunkčný objekt M_Žilina, zverejnené dňa 05.09.2018 (PDF, 150 kB)

Informácia pre verejnosť: Obytný súbor Bôrik, zverejnené dňa 27.08.2018 (PDF, 151 kB)

Rozhodnutie : Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Konská, zverejnene dňa 15.08.2018 (PDF, 373 kB)

Informácia pre verejnosť: Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č.6a (ÚPN – M Žilina ZaD č.6a) zverejnené dňa 14.08.2018 (PDF, 147 kB)

Informácia pre verejnosť: Zariadenie na zber odpadov – prevádzka Lietavská Lúčka , zverejnené dňa 14.08.2018 (PDF, 151 kB)

Rozhodnutie: Výrobno – skladová hala Z2 a skladová hala Z2a – zverejnené dňa 01.08.2018 (PDF, 592 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmena a Doplnok č. 3 Územného plánu obce Ďurčiná, zverejnené dňa 02.07.2018 (PDF, 147 kB)

Rozhodnutie: Činnosť „Logistické centrum pre potreby nakladania s kovovými odpadmi zo závodu Kia", zverejnené dňa 29.06.2018 (PDF, 742 kB)

Rozhodnutie: Žilina – Brodno, úprava toku Brodnianka, II. Etapa – zverejnené dňa 08.06.2018 (PDF, 567 kB)

Informácia pre verejosť: Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Divina – zverejnené dňa 29.05.2018 (PDF, 147 kB)

Rozhodnutie: Rozšírenie výroby dolomitov, zverejnené dňa 14. 05.2018 (PDF, 518 kB)