Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. august 2020, utorok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Nitriansky kraj / Okresný úrad Levice

- Mgr. Helena Lencsésová

Dátum platnosti od:     6. apríla 2011; 07:49:59 UTC

Dátum platnosti do:     5. apríla 2012; 07:49:59 UTC

Poznámka:                  Z poverenia vedúceho odboru Mgr. Helena Lencsésová, pracovníčka registrácie, môže svojim ZEP-om podpisovať nasledovné výstupné elektronické dokumenty:

 

·      osvedčenie o živnostenskom oprávnení;

·      potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;

·      potvrdenie o ukončení podnikania;

·      potvrdenie o tom, že v ŽR nie je zápis;

·      potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živn. zákona obmedzené alebo zakázané;

·      výpis zo ŽR;

·      prehľad údajov zapísaných v ŽR;

·      potvrdenie prijatia oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR;

·      potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;

·      rozhodnutie o zastavení konania (k výzve na odstránenie nedostatkov podania podľa § 46 ods. 7 Ž . z.);

·      Rozhodnutie o zastavení konania (k výzve na odstránenie nedostatkov podania podľa § 45, § 45a, § 46 Ž. z.);

·      Rozhodnutie o zastavení konania (k výzve na zaplatenie správneho poplatku).

 

 

Dôležité odkazy

 

Dôležité oznamy