Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2020, nedeľa
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Nitriansky kraj / Okresný úrad Levice

Ing. Viera Tischlerová

Dátum platnosti od:     3. apríla 2012; 07:37:26 UTC

Dátum platnosti do:     3. apríla 2013; 07:37:26 UTC

Poznámka:                  Ing. Viera Tischlerová, vedúca odboru, môže svojim ZEP-om podpisovať nasledovné výstupné elektronické dokumenty:

 

·   osvedčenie o živnostenskom oprávnení;

·   potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;

·   potvrdenie o ukončení podnikania;

·   potvrdenie o tom, že v ŽR nie je zápis;

·   potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živn. zákona obmedzené alebo zakázané;

·   výpis zo ŽR;

·   prehľad údajov zapísaných v ŽR;

·   potvrdenie prijatia oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR;

·   potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;

·   rozhodnutie o zastavení konania (k výzve na odstránenie nedostatkov podania podľa § 46 ods. 7 Ž. z.);

·   Rozhodnutie o zastavení konania (k výzve na odstránenie nedostatkov podania podľa § 45, § 45a, § 46 Ž. z.);

·   Rozhodnutie o zastavení konania (k výzve na zaplatenie správneho poplatku).

 

Dôležité odkazy

 

Dôležité oznamy