Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Informácie odboru živnostenského podnikania


Vedúca odboru Mgr. Jarmila Schmidlová

Odbor živnostenského podnikania

Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Telefón 0961 24 5811, 0961 24 5812 - klientske centrum
Fax 0961 24 5909

(9. poschodie, číslo kanc. 912)
Telefón 0961 24 5930
Fax 0961 24 5909

 

INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor živnostenského podnikania upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v Živnostenskom registri Slovenskej republiky.

Obchodný register Slovenskej republiky je zriadený podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Živnostenský register Slovenskej republiky je zriadený podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Len výpisy z Obchodného registra Slovenskej republiky, Živnostenského registra Slovenskej republiky, vydané oprávnenými inštitúciami a údaje uvádzané vo výpise zo Živnostenského registra Slovenskej republiky a výpise z Obchodného registra Slovenskej republiky sú použiteľné na právne účely. 

Je preto na individuálnom zvážení každého podnikateľského subjektu, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností, ktoré vedú "Slovenská komora firiem a živnostníkov, Register obchodu a živností, Slovenský register firiem a živností". Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti. S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.

 

Úradné hodiny a kontakty živnostenskej registrácie

Náplň činností na odbore živnostenského podnikania (PDF, 155 kB)

Tlačivá a formuláre odboru živnostenského podnikania

Fyzické osoby

Právnické osoby

Iné vzory tlačív

Sadzobník správnych poplatkov odboru živnostenského podnikania (PDF, 202 kB) 

Platné certifikáty ZEP zamestnancov OÚ Nové Mesto nad Váhom

Informácie o podnikaní

Živnostenský zákon      

Dokumenty na stiahnutie

 


Pracovisko Myjava

Úsek živnostenského podnikania

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 096 1245 710
Fax 034/6212 031

Úradné hodiny a kontakty živnostenskej registrácie pracovisko Myjava