Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. december 2019, pondelok
 

Informácie odboru organizačného

Prevencia kriminality

Dokumenty z oblasti prevencie kriminality

Vojnové hroby

Evidencia, vyhľadávanie vojnových hrobov

Kontakty

Mgr. Peter Parák

vedúci odboru
Telefón 032/7411 201
Fax 032/7434 686

Ing. Lucia Velacková

krajský koordinátor prevencie kriminality
Telefón 032/7411 391

Ing. Jana Šlesárová

odborný radca
Telefón 032/7411 361

Miroslav Riedl

vodič
Telefón 032/7411 212

Mgr. Martina Heglasová

referent špecialista - správkyňa registratúry
Telefón 032/7411 552

Jarmila Staňová

majetok a materiálno-technické zabezpečenie
Telefón 032/7411286

Bc. Anna Krajčíková

podateľňa
Telefón 032/7411551

Marta Matejková

sekretariát prednostu
Telefón 032/7411 206, 0908794363
Fax 032/7434686

Alena Hlávková

informátor/supervízor klientskeho centra
Telefón 032/7411550

Peter Žák

informátor/supervízor klientskeho centra
Telefón 032/7411550

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]