Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Informácie odboru živnostenského podnikania

Od 1. 10. 2020 platí nová webová stránka Okresného úradu Trenčín -  Nová webová stránka.

11.6.2020

INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV

Okresný úrad Trenčín, odbor živnostenského podnikania  upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v Živnostenskom registri Slovenskej republiky.

Obchodný register Slovenskej republiky  je zriadený podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Živnostenský register Slovenskej republiky je zriadený podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Len  výpisy z Obchodného registra Slovenskej republiky, Živnostenského registra Slovenskej republiky, vydané oprávnenými inštitúciami a údaje uvádzané vo výpise zo Živnostenského registra Slovenskej republiky a výpise z Obchodného registra Slovenskej republiky sú použiteľné na právne účely.

Je preto na individuálnom zvážení každého podnikateľského subjektu, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností, ktoré vedú „Slovenská komora firiem a živnostníkov, Register obchodu a živností, Slovenský register firiem a živností“. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti. S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.
 

 

ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA

INFORMAČNO - PORADENSKÉ CENTRUM

Telefón 032/7411 420
Fax 032/7411 316
E-mail Pošli správu

Informačno - poradenské centrum ponúka služby telefonicky, elektronickou poštou alebo osobne v klientskom centre JKM. Klient sa môže kontaktovať telefonicky v úradnej dobe, elektronickou poštou non – stop, osobne počas úradných hodín. Pri zložitých otázkach – vyžadujúcich si posúdenie odbornej spôsobilosti, prípadne praxe doporučujeme využívať elektronickú komunikáciu e-mailom /ozpo.tn@minv.sk/

Odbor živnostenského podnikania vykonáva štátnu správu v zmysle zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na úseku:
a) živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra
b) živnostenskej kontroly

Plní úlohy jednotného kontaktného miesta (JKM) pre podnikateľské subjekty.

Oddelenie živnostenskej registrácie

Oddelenie živnostenskej kontroly

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]