Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Informačný webinár pre Prijímateľov OP ĽZ k vzorovým materiálom k procesu VO

Bratislava, 25. 05. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje Vás pozýva na online stretnutie Prijímateľov OP ĽZ za účelom ich oboznámenia s novovytvorenou pomocnou vzorovou dokumentáciou (ZIP, 906 kB)k vyhlasovaniu zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek na stavebné práce.

Súčasťou vzorovej dokumentácie bude najmä výzva na predloženie ponuky, súťažné podklady a Zmluva o dielo. Odporúčame účasť štatutárneho orgánu Prijímateľa, alebo jeho zástupcu a taktiež je nevyhnutá účasť osoby, ktorá bude zodpovedná za proces verejného obstarávania. Predmetom online stretnutia budú aj najčastejšie pochybenia v procese zadávania a vyhodnocovania zákaziek vyhlasovaných vyššie uvedenými postupmi a upozornenia Prijímateľov na problematické okruhy taktiež v nadväznosti na zistenia iných kontrolných orgánov, ako napríklad Orgán auditu.

Webinár je určený pre Prijímateľov, ktorí uzavreli zmluvy o nenávratný finančný príspevok v roku 2020 a 2021 s Poskytovateľom (MV SR) a nachádzajú sa v procese prípravy verejného obstarávania.

Vašu účasť, prosím potvrďte najneskôr do 27. mája 2021 do 10:00 hod vyplnením online formulára

TERMÍN KONANIA: v piatok 28. mája 2021 od 09:00 do 13:00 hod

Program:

09:00 - 09:05 Otvorenie Informačného webinára

09:05 - 10:00 Prezentácia (MV SR, SEP, OIMRK, odd. kontroly VO)

10:00 - 10:45 Otázky/Diskusia

10:45 - 12:15 Prezentácia (ÚVO)

12:15 - 13:00 Otázky/Diskusia

Stretnutie organizuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súčinnosti s Úradom pre verejné obstarávanie.

Prednášajúci:

Ing. Juraj Gmiterko, MV SR, SEP, OIMRK,

Mgr. Barbora Kučerková, JUDr. Peter Lakota, JUDr. Klaudia Korbová, MV SR, SEP, odd. kontroly VO

Mgr. Jaroslav Lexa, Mgr. Katarína Hreusová, Mgr. Martin Jakubek, ÚVO

Rezort vnútra v dôsledku aktuálnej epidemiologickej situácie na území SR, na základe odporučení relevantných inštitúcií pristúpil k rozhodnutiu realizovať tento informačný seminár online formou. Všetkým registrovaným účastníkom budú najneskôr do 27.05.2021 zaslané podrobnejšie informácie spolu s linkom na prihlásenie sa na seminár. Využívaná platforma na seminár je Cisco Webex, doporučujeme nainštalovať aplikáciu Cisco Webex Meeting. Prostredníctvom aplikácie Webex prihláseným záujemcom zašleme odkaz do e-mailu, ktorý ste zanechali v prihlasovacom formulári. Po kliknutí na tento odkaz budete presmerovaný na webinár.

Veríme, že forma realizácie tohoto webinára bude maximálne jednoduchá, užívateľsky prívetivá a technicky prípustná každému registrovanému účastníkovi.

Tešíme sa na Vašu účasť

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]