Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2020, pondelok
 

Klientske centrum OÚ Kežmarok

Klientske centrum OÚ Kežmarok (PDF, 331 kB)

Klientske centrum OÚ Kežmarok - pracovisko Spišská Stará Ves (PDF, 340 kB)

Stránkové hodiny na evidencii zbraní a streliva (PDF, 195 kB)

Telefónny zoznam - Klientske centrum Okresného úradu Kežmarok

Klientske centrum Kežmarok

Oddelenia

Hodnosť, titul, meno a priezvisko

Telefónne číslo z VTS

Evidencia zbraní a streliva por. Anton Mištík 052/31 00 430
Oddelenie dokladov - Výdaj vyhotovených dokladov - 052/31 00 432
Odbor živnostenského podnikania

Ing. Eva Mészárosová

Bc. Jarmila Faronová

052/31 00 433
Odbor živnostenského podnikania

Ing. Ľudmila Dudová

Bc. Jarmila Faronová

052/31 00 434
Odbor pozemkový a lesný a odbor starostlivosti o životné prostredie 052/31 00 436
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Bc. Martin Duľa

Viliam Meľuch

052/31 00 437
Supervízor Ing. Barbora Nemcová 052/31 00 439
Okresný dopravný inšpektorát - evidencia vozidiel Ing. Mária Javorská 052/31 00 443
Okresný dopravný inšpektorát - evidencia vozidiel Oľga Špirková 052/31 00 444
Okresný dopravný inšpektorát - evidencia vozidiel prap. Darina Maličká  052/31 00 445
Okresný dopravný inšpektorát - evidencia vozidiel pprap.Ing. Petra Czielová 052/31 00 446
Oddelenie dokladov - príjem žiadostí o vydanie dokladov Janka Tomčáková 052/31 00 447
Oddelenie dokladov - príjem žiadostí o vydanie dokladov Ľudmila Jankurová 052/31 00 448
Oddelenie dokladov - príjem žiadostí o vydanie dokladov

Mgr. Alena Bartová

Miriam Furcoňová

052/31 00 449

 

Telefónny zoznam - Klientske centrum Spišská Stará Ves

Okresný úrad odbor živnostenského podnikania - 0961805716

ORPZ doklady                                              - 0961805715

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]