Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. február 2020, sobota
 

Kontakt

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
Telefón +421961 736560
Fax +421961 736569
   

Ing. Stanislav Lukáč CSc.

Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
Telefón 0961 73 6560
Fax 0961 73 6569

Úsek štátnej správy ochrany prírody

JUDr. Dominika Balážiková

Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
Telefón +421961736562
Fax +421961736569

Ing. Arpád Szakal

Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
Telefón +421961736562

Úsek štátnej vodnej správy

Ing. Milan Timár

Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
Telefón +421961736563
Fax +421961736569

Ing. Marek Petro

Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
Telefón +421961736563
Fax +421961736569

Úsek štátnej správy odpadového hospodárstva

Ing. Lenka Spišáková

Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
Telefón +421961736564
Fax +421961736569

Úsek EIA

Ing. Martin Golian

Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
Telefón +421961736564
Fax +421961736569

Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia

Mgr. František Lipták

Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
Telefón +421961736565
Fax +421961736569

Povodne: +421915 726 760, +421915 450 757