Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2021, streda
 

Štátny archív v Trenčíne

späť na hlavnú stránku archívu

Adresa, telefón, fax, e-mail

Kožušnícka 1, 911 05 Trenčín 5
Telefón 032/651 74 22
Fax 032/652 22 81

Riaditeľ

Mgr. Peter Brindza, PhD.
Telefón 032/651 74 20

Štátny archív v Trenčíne - e-mail: archiv.tn@minv.sk

Oddelenie spracúvania archívnych dokumentov

Vedúca oddelenia

Mgr. Janka Štefaničáková
Telefón 032/651 74 11

Odborná pracovníčka

Mgr. Mária Ďurčová
Telefón 032/651 74 12
Fax Maria.Durcova2@minv.sk

Odborná pracovníčka

Mgr. Radka Mináriková
Telefón 032/651 74 21

Odborná pracovníčka

Mgr. Simona Mikušková
Telefón 032/651 74 14

Oddelenie služieb verejnosti

Vedúca oddelenia; odborná pracovníčka - predarchívna starostlivosť

Mgr. Patrícia Pastrnáková
Telefón 032/651 74 10

Odborná pracovníčka - bádateľňa, knižnica

Soňa Michalcová
Telefón 032/651 74 22

Odborná pracovníčka - správna agenda

Marta Holúbková
Telefón 032/651 74 13

Odborná pracovníčka - sekretariát, podateľňa

Erika Sušinová
Telefón 032/651 74 22

Odborný pracovník - správna agenda, predarchívna starostlivosť

Mgr. Peter Špirko
Telefón 032/651 74 14
Fax Peter.Spirko2@minv.sk

Pracovisko Archív Bojnice

späť na hlavnú stránku archívu

Tehelná 18, 972 01 Bojnice
Telefón 046/540 34 58
Fax 046/543 80 88

Vedúca pracoviska

Mgr. Zuzana Kotianová
Telefón 046/540 34 58

Odborná pracovníčka - predarchívna starostlivosť

Emília Michalovičová
Telefón 046/547 44 56

Odborná pracovníčka - bádateľňa

Mgr. Eliška Kolečanská
Telefón 046/543 80 87

Odborná pracovníčka - správna agenda

Ing. Katarína Hudecová
Telefón 046/543 04 19

Odborná pracovníčka

Eva Géczy
Telefón 046/543 80 88

Pracovisko Archív Bojnice - e-mail: archiv.tn.bo@minv.sk

Pracovisko Archív Považská Bystrica

späť na hlavnú stránku archívu

Slovenských partizánov 1135/55, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/426 16 17
Fax 042/426 16 16

Vedúca pracoviska

Mgr. Helena Hollá
Telefón 042/426 16 17

Odborná pracovníčka – bádateľská agenda

Mgr. Michaela Košová
Telefón 042/432 33 49

Odborná pracovníčka - predarchívna starostlivosť

Mgr Františka Dubovanová
Telefón 042/432 33 49

Odborný pracovník - správna agenda

Ing. Miroslav Šmalo
Telefón 042/432 33 49

Pracovisko Archív Považská Bystrica - e-mail: archiv.tn.pb@minv.sk