Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2018, Nedeľa
 

Pracovisko Archív Považská Bystrica

späť na hlavnú stránku archívu

Slovenských partizánov 1135/55, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/426 16 17
Fax 042/426 16 16

Vedúca archívu

Mgr. Jarmila Balážová
Telefón 042/426 16 17
Fax Jarmila.Balazova2@minv.sk

Odborná pracovníčka - predarchívna starostlivosť

Mgr. Helena Hollá
Telefón 042/432 33 49

Odborná pracovníčka - spracúvanie archívnych dokumentov

Mgr. Petra Bubeníková
Telefón 042/432 33 49

Odborný pracovník - bádateľňa, správna agenda

Ing. Miroslav Šmalo
Telefón 042/432 33 49

Pracovisko Archív Považská Bystrica - e-mail: archiv.tn.pb@minv.sk