Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Kontakty na zamestnancov odboru

Vedúci odboru

Ing. Ján Kulich

E-mail: jan.kulich2@minv.sk
Telefón 046 / 5120 410, 0910891037

Oddelenie pozemkové

Ing. Viktória Briatková - vedúca oddelenia

E-mail: viktoria.briatkova@minv.sk
Telefón 046 / 5120 411

Mgr. Jozef Maďar

E-mail: jozef.madar2@minv.sk
Telefón 046 / 5120 415

Ing. Ingrid Čížová

E-mail: ingrid.cizova@minv.sk
Telefón 046 / 5120 416

Ing. Lucia Fialová

E-mail: lucia.fialova@minv.sk
Telefón 046 / 2901 015

Anna Balážová

E-mail: anna.balazova@minv.sk
Telefón 046 / 5120 413

Ing. Iveta Marková

E-mail: iveta.markova2@minv.sk
Telefón 046 / 5120 417

Ing. Mariana Strmeňová

E-mail: mariana.strmenova@minv.sk
Telefón 046 / 5120 412

Ing. Hana Kováčová

E-mail: hana.kovacova@minv.sk
Telefón 046 / 5120 414

Mgr. Petra Lukáňová

E-mail: petra.lukanova@minv.sk
Telefón 046 / 5120 418

Ing. Peter Szeghő

E-mail: peter.szegho@minv.sk
Telefón 046 / 5120 419

Ing. Katarína Vatajová

E-mail: katarina.vatajova@minv.sk
Telefón 046 / 5120 419

Oddelenie lesného hospodárstva

Ing. Miriam Kurišová - vedúca oddelenia

E-mail: miriam.kurisova@minv.sk
Telefón 046 / 5120 462

Ing. Maroš Kupec

E-mail: maros.kupec@minv.sk
Telefón 046 / 5120 460

Mgr. Juraj Gordan

E-mail: juraj.gordan@minv.sk
Telefón 046 / 5120 463