Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. december 2019, štvrtok
 

Kontakty na zamestnancov odboru

Ing. Ján Kulich - vedúci odboru

E-mail: jan.kulich2@minv.sk
Telefón 046 / 5120 410, 0910891037

Mgr. Jozef Maďar

E-mail: jozef.madar2@minv.sk

Ing. Viktória Briatková

E-mail: viktoria.briatkova@minv.sk
Telefón 046 / 5120 411

Ing. Ingrid Kulichová

E-mail: ingrid.kulichova@minv.sk
Telefón 046 / 5120 416

Ing. Lucia Lennerová Pinková

E-mail: lucia.pinkova@minv.sk
Telefón 046 / 5120 414

Ing. Lucia Fialová

E-mail: lucia.fialova@minv.sk
Telefón 046 / 2901 015

Anna Balážová

E-mail: anna.balazova@minv.sk
Telefón 046 / 5120 413

Mgr. Lýdia Zimaniová

E-mail: lydia.zimaniova@minv.sk
Telefón 046 / 5120 419

Ing. Iveta Marková

E-mail: iveta.markova2@minv.sk
Telefón 046 / 5120 417

Ing. Mariana Strmeňová

E-mail: mariana.strmenova@minv.sk
Telefón 046 / 5120 412

Mgr. Juraj Gordan

E-mail: juraj.gordan@minv.sk, mobil 0910891033
Telefón 046 / 5120 463

Ing. Maroš Kupec

E-mail: maros.kupec@minv.sk
Telefón 046 / 5120 460

Ing. Vladimir Hudok

E-mail: vladimir.hudok@minv.sk
Telefón 046 / 5120 461

Ing. Miriam Kurišová

E-mail: miriam.kurisova@minv.sk
Telefón 046 / 5120 462