Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

Kontakty na zamestnancov odboru

Oznamy pre občanov  |  Kontakty na zamestnancov odboru  |  Dokumenty  |  Certifikáty KEP

Ing. Vladimíra Ďuračková - vedúca odboru

E-mail: vladimira.durackova@minv.sk
Telefón 046 / 5156 275
Fax 046 / 5422 169

Ing. Adriana Ledecká - zástupkyňa vedúcej

E-mail: adriana.ledecka@minv.sk
Telefón 046 / 5156 366

Ing. Dagmar Humajová

E-mail: dagmar.humajova@minv.sk
Telefón 046 / 5156 272

Ing. Jana Svitková

E-mail: jana.svitkova@minv.sk
Telefón 046 / 5156 272

Ing. Tatiana Richterová

E-mail: tatiana.richterova@minv.sk
Telefón 046 / 5156 272

Bc. Mária Jakubisová

E-mail: maria.jakubisova@minv.sk
Telefón 046 / 5156 272

Mgr. Katarína Školnová

E-mail: katarina.skolnova@minv.sk
Telefón 046 / 5156 397

Mgr. Vladimír Moravík

E-mail: vladimir.moravik@minv.sk
Telefón 046 / 5156 397

Bc. Beáta Bálintová - KAMO Partizánske

E-mail: Beata.Balintova@minv.sk
Telefón 096127 5710

Ing. Ivan Španko - KAMO Partizánske

E-mail: Ivan.Spanko@minv.sk
Telefón 096127 5710