Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. december 2019, sobota
 

Kvalifikované certifikáty ZEP

Platné certifikáty:

Meno držiteľa certifikátu:  MANDATÁR  Ing. Marta Mazáčová  OPRÁVNENIE 1066

Dátum platnosti od: 14.03.2019

Dátum platnosti do: 13.03.2020

Meno držiteľa certifikátu:  MANDATÁR  PhDr .Zita Gallová  OPRÁVNENIE 1066

Dátum platnosti od: 14.03.2019

Dátum platnosti do: 13.03.2020

Meno držiteľa certifikátu:  MANDATÁR  Mgr. Miriam Morgošová  OPRÁVNENIE 1066

Dátum platnosti od: 15.03.2019

Dátum platnosti do: 14.03.2020

Meno držiteľa certifikátu:  MANDATÁR  Ing. Darina Šípková  OPRÁVNENIE 1066

Dátum platnosti od: 18.03.2019

Dátum platnosti do: 17.03.2020

Meno držiteľa certifikátu:  MANDATÁR  MVDr. Marta Máliková OPRÁVNENIE 1066

Dátum platnosti od: 15.03.2019

Dátum platnosti do: 14.03.2020

Meno držiteľa certifikátu:  MANDATÁR  Mgr. Jana Patáyová OPRÁVNENIE 1066

Dátum platnosti od: 15.03.2019

Dátum platnosti do: 14.03.2020

Meno držiteľa certifikátu:  MANDATÁR  Mgr. Zuzana Macková OPRÁVNENIE 1066

Dátum platnosti od: 15.03.2019

Dátum platnosti do: 14.03.2020

 

Certifikáty s ukončenou platnosťou:

Certifikáty s ukončenou platnosťou (PDF, 25 kB)

Ing.Marta Mazáčová  (PDF, 754 kB)

PhDr.Zita Gallová (PDF, 753 kB)

Mgr.Miriam Morgošová (PDF, 746 kB)

Ing.Darina Šípková (PDF, 742 kB)

MVDr.Marta Máliková (PDF, 699 kB)

Eva Jakubcová (PDF, 767 kB)

Katarína Štecová (PDF, 748 kB)

Mgr.Jana Urgošíková (PDF, 757 kB)