Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. február 2020, sobota
 

Miesto, čas a spôsob získavania informácií

Úradné hodiny  |  Pracoviská  |  Organizačná štruktúra  |  Slobodný prístup k informáciám  |  Pracovné ponuky  |  Zmluvy  |  Zamestnanci

Miesto, čas a spôsob získavania informácií

Miesto :                      Okresný úrad Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

 Čas :                           Žiadosť možno podať každý deň počas úradných hodín (pracovný čas)

 Spôsob :                     Ústne , písomne :        Okresný úrad Dunajská Streda

                                                                        Korzo Bélu Bartóka 789/3

                                                                        929 01 Dunajská Streda

                                     Faxom :                       031/5526286                       

                                    Elektronickou poštou :     info.ds@minv.sk

                                    Telefonicky :

 

Organizačný odbor :                                  

vedúci odboru:                tel.:                         fax:                            

Ing. Darina Molnárová    031/5901560         031/5526286               

 

Odbor všeobecnej vnútornej správy :       

vedúci odboru:                tel.:                         fax:                  

Mgr. Attila Szelle          031/5901530        031/5526286               

 

Odbor živnostenského podnikania :                     

vedúci odboru:                tel.:                         fax:                            

Ing. Erika Petényiová    031/5901571         031/5526286               

 

Odbor krízového riadenia:

vedúci odboru:                tel.:                         fax:                   

Ing. Róbert Bokros        031/5901515         031/5525369               

 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

vedúci odboru:                tel.:                         fax:                   

Ing. Ingrid Bulková        031/5901523         031/5526286               

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie:

vedúci odboru:                tel.:                         fax:                    

Ing. Gabriela Csériová    031/5901595         031/5526286               

 

Pozemkový a lesný odbor:

vedúci odboru:                tel.:                         fax:                         

Ing. Peter Toma           031/5910318         031/5526286               

 

Katastrálny odbor:

vedúci odboru:                tel.:                         fax:                   

Mgr. Silvia Ráczová        031/2819030         031/5526286              

 

 

Centrálna evidencia : Ing. Darina Molnárová – odbor organizačný, č.dv. 30

 

Sekretariát :                 tel.č.: 031/5901502,                            e-mail : prednosta.ds@minv.sk

 

 

Náležitosti žiadosti o sprístupnenie informácií :

  • identifikácia žiadateľa
  • identifikácia povinnej osoby
  • určenie požadovaných informácií
  • určenie spôsobu sprístupnenia