Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. september 2019, nedeľa
 

Národná protizločinecká jednotka

Činnosť národnej protizločineckej jednotky možno vnímať s plnou vážnosťou ako podstatne významnú na úseku boja proti najzávažnejším trestným deliktom, ktoré z hľadiska objektu chráneného Trestným zákonom tvoria základnú a prvoradú základňu chránených hodnôt, ktorými sú život a zdravie človeka, ako aj jeho sloboda a dôstojnosť. Jednotlivé ataky proti týmto elementárnym hodnotám sú spravidla vedené jednotiacim účelom a cieľom, zohľadňujúcim ekonomické a majetkové záujmy páchateľov, ktorých z takto vnímaného a prezentovaného pohľadu možno kvalifikovať ako obzvlášť nebezpečných. 

Činnosť národnej protizločineckej jednotky je zameraná najmä na odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov úkladnej vraždy, trestných činov založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestných činov založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, obzvlášť závažných zločinov spáchaných zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou, trestných činov nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi, trestných činov nelegálneho obchodovania so zbraňami, strelivom a výbušninami, páchanými nebezpečnými zoskupeniami a iné vybrané trestné činy, poukazujúc týmto na trestnú činnosť na úseku daní, ktorá primárne náleží do pôsobnosti národnej jednotky finančnej polície.

Možno konštatovať, že pokračuje trend kamufláže činnosti kriminálnych skupín vytváraním legálnych a legitímnych sfér podnikateľských činností, oficializovaných v oblasti ochrany majetku a osôb, predaja a kúpy nehnuteľností, prevádzky hotelov, herní a obdobných zariadení, taktiež aj  poskytovaním úverov nebankovým spôsobom. 

Vedenie jednotky

Riaditeľ jednotky:                      

Zástupca riaditeľa jednotky:         pplk. Mgr. Vladimír Kúdela

Zástupca riaditeľa jednotky:         pplk. Mgr. Marián Šilhavík

Korešpondenčná adresa

Ministerstvo vnútra SR 
Prezídium Policajného zboru
národná kriminálna agentúra
Pribinova 2
812 72 Bratislava
e-mail

Kontaktné adresy 

expozitúra Bratislava

Račianska 45, 812 72 Bratislava
Telefón 09610 51415
Fax 09610 59140

expozitúra Západ

Razusova 7, 949 01 Nitra
Telefón 096130 6661
Fax 096130 6679

expozitúra Stred

Partizánska cesta 106, 974 64 Banská Bystrica
Telefón 096160 6661
Fax 096160 6669

expozitúra Východ

Rampová 7, 040 01 Košice
Telefón 09619 66041
Fax 09619 66049

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy