Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. august 2020, štvrtok
 

Nehnuteľný majetok štátu

Nehnuteľný majetok štátu  |  Zamestnanci

Nehnuteľný majetok štátu v správe OÚ

Centrálna evidencia majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky :   www.majetokstatu.sk

Register ponúkaného majetku štátu nájdete na stránke  : http://www.ropk.sk/