Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2022, sobota
 

Aktuality

Úrad vlády Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v rámci implementácie národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II. Fáza

Poskytuje poskytovateľom služieb zapojeným do NP KS MRK na základe zmluvy spolupráci okrem iného aj finančné  prostriedky na tzv. ostatné výdavky v paušálnej výške 100,00€ mesačne.

V súvislosti  s aktuálnou epidemiologickou situáciou  týkajúcou sa šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeného novým korona vírusom, v dôsledku ktorej sa kladú zvýšené nároky na dezinfekciu priestorov a osobnú hygienu (umývanie rúk, dezinfekcia vecí a povrchov, bariérová osobná ochrana a pod.)  zamestnancov Poskytovateľov služieb pracujúcich s cieľovou skupinou,  UV SR/ÚSVRK odporúča použitie finančných prostriedkov podľa čl. 6 zmluvy o spolupráci aj na zabezpečenie dezinfekčných prípravkov, ochranných rukavíc, ochranných rúšok, antibakteriálnych mydiel, gélov a sprejov .

UV SR/ÚSVRK bude použitie finančných prostriedkov na zabezpečenie vyššie uvedených potrieb považovať za ich použitie v súlade s čl. 6 bod. 6.3 zmluvy o spolupráci.