Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

Informácie odboru školstva

Odbor školstva

Tarasa Ševčenka 11, Prešov
Telefón 051/7462707
Fax 051/7462700

Mgr. Monika Platková, poverená vykonávaním funkcie vedúcej odboru

kanc. 201
Telefón 051/7082220
Fax 051/7082227

Oddelenie špecializovaných činností

Ing. Viera Mariňáková, vedúca oddelenia

kanc. 315
Telefón 051/7462731
Fax 051/7462700

Mgr. Ján Frišnič

kanc. 314
Telefón 051/7462714

Ing. Emília Vysočanová

kanc. 415
Telefón 051/7462735

PaedDr. Peter Richman

kanc. 312
Telefón 051/7462711

Bc. Mária Batiková

kanc. 415
Telefón 051/7462735

Mgr. Miloš Križan

kanc. 312
Telefón 051/7462712

Mgr. Štefan Šimočko

kanc. 307
Telefón 051/7462707

Ing. Martin Smrek

kanc. 314
Telefón 051/7462714

Mgr. Adriána Smreková

kanc. 307
Telefón 051/7462707

Bc. Natália Procházková

kanc. 307
Telefón 051/7462707

Oddelenie analýz, finančných a kontrolných činností

Ing. Marta Rybárová, vedúca oddelenia

kanc. 403
Telefón 051/7462723
Fax 051/7462700

Ing. Mariana Medvecová

kanc. 416
Telefón 051/7462736

Mgr. Danica Pribilovičová

kanc. 401
Telefón 051/7462721

Bc. Helena Žilková

kanc. 407
Telefón 051/7462727

Ľudmila Longauerová

kanc. 401
Telefón 051/7462721

Ing. Jarmila Hrabčáková

kanc. 408
Telefón 051/7462728

Ing. Miroslava Červená

kanc. 416
Telefón 051/7462736

Mgr. Vladimír Wittner

kanc. 415
Telefón 051/7462735

Ing. Anna Koščová

kanc. 408
Telefón 051/7462728

Ing. Viktória Smreková

kanc. 416
Telefón 051/7462736

Ing. Daniel Greif

kanc. 407
Telefón 051/7462727

Mgr. Barbora Miščáková

kanc. 407
Telefón 051/7462727

Oddelenie odborných a metodických činností

PhDr. Anna Böhmerová, vedúca oddelenia

kanc. 418
Telefón 051/7462738
Fax 051/7462700

Mgr. Miloš Jakubík

kanc. 313
Telefón 051/7462713

Ing. Ján Baláž

kanc. 419
Telefón 051/7462739

Mgr. Bibiana Šabeková

kanc. 417
Telefón 051/7462737

Mgr. Mária Halecká

kanc. 409
Telefón 051/7462729

Mgr. Henrieta Wintnerová

kanc. 313
Telefón 051/7462713

PhDr. Marek Havrila, PhD.

kanc. 409
Telefón 051/7462729

Mgr. Tomáš Kolárik

kanc. 417
Telefón 051/7462737

Mgr. Mária Smetanková

kanc. 420
Telefón 051/7462724

Mgr. Miroslava Mňahončaková

kanc. 420
Telefón 051/7462740

Ing. Tatiana Lörincová

kanc. 420
Telefón 051/7462740

Mgr. Marta Iličková

kanc. 419
Telefón 051/7462739

Zoznam voľných miest pedagogických a odborných pracovníkov je uverejnený v časti stránky - Základné informácie - Pracovné príležitosti

Oznámenie pre školy a školské zariadenia - Informácie o voľných pracovných miestach zasielajte na zverejnenie na mailovú adresu : oupo-skolstvo@minv.sk