Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2020, štvrtok
 

Zverejnenie zmlúv OBÚ Pov. Bystrica od 1.8.2011

Pracovný čas  |  Pracoviská  |  Zamestnanci  |  Slobodný prístup k informáciám  |  Mestá a obce  |  Registratúrny poriadok  |  Vybavené petície  |  Zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv

ZMLUVY

Zmluvy ObÚ Považská Bystrica do 30.7.2011 sú zverejnené na centrálnom registri zmlúv http://www.crz.gov.sk/

Zmluvy od 1.8.2011

ROK 2011
 Zverejnené  Názov zmluvy/číslo zmluvy  Cena Dodávateľ  
 30.8.2011  Prevod Vlastníctva Horné Kočkovce (PDF, 494 kB) 12/2011   14500.- € Gertrúda Stružaková, 
Viačeslav Stružak
 

 28.9.2011

Dodatok č.2 k zmluve o dodávke a distribúcii elektriny
42024005/1/10 
(PDF, 138 kB)
 zálohové platby v prílohe  Stredoslovenská energetika a.s.  
11.10.2011 Dodatok č. 2 k zmluve č. OCOaKR C2007/01272-60 (PDF, 1 MB)  565,95 €  Slovak Telekom, a.s.  
11.10.2011 Kúpna zmluva č. 2/2011 (PDF, 2 MB)  1 550,00 €  Obec Papradno  
28.10.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov N č. 2/2011-ZPB (PDF, 3 MB)   842,99 €/rok nájomné
502,00 €/rok iné služby
  JUDr. Alojz Stavěl, advokát  
10.11.2011 Nájomná zmluva č.N-01/2011-ABŠO (PDF, 3 MB)   7833,37 €/rok Pavlína Tušjaková, 017 01 Považská Bystrica, Zakvášov 1520/39, IČO:43145353  
10.11.2011 Nájomná zmluva č.N-02/2011-ABŠO  (PDF, 3 MB)   2268,34 €/rok   Mgr. Vladimír Legéň, advokát  
30.11.2011 Kúpna zmluva č. 3/2011 (PDF, 370 kB)   2300,00 €   Milan Gášek  
30.11.2011 Dodatok č.1 k zmluve č. 3/2011/EO (PDF, 2 MB)   zálohové platby v prílohe   Úrad práce, soc. vecí a rodiny P.B  
7.12.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov N č. 1/2011-ZPB (PDF, 3 MB)   13 238,08€/rok(náj.+služby)   Štefan Fabuš  
7.12.2011 Kúpna zmluva č. 4/2011 - ZPB (PDF, 2 MB)   297 300,00€   Živena s.r.o.  
19.12.2011 Dodatok č.4 k zmluve č.003/2008/PTZ (PDF, 2 MB)   zálohové platby v prílohe   POV BYT, s.r.o  
29.12.2011 Dodatok č.2 k čiastkovej zmluve č. MV 2009/062 (PDF, 3 MB)   Zálohové platby v prílohe   ISS Facility Services spol. s r.o.  
29.12.2011 Dodatok č.2 k zmluve č. 3/2011/OE (PDF, 3 MB)    Zálohové platby v prílohe   Úrad práce, soc. vecí a rodiny P.B  
11.1.2012 Dohoda o splátkach/OBU-PB_ZM_č.27_2011_2011 (PDF, 237 kB) 170€ Rudolf Haviar  
11.1.2012 Dohoda o splátkach/OBU-PB_ZM_č.28_2011_2011 (PDF, 210 kB) 120€ Jozef Adamík  
 16.1.2012  Dohoda o ukončení zmluvy (PDF, 137 kB)   Pavlína Tušjaková, 017 01 Považská Bystrica, Zakvášov 1520/39, IČO:43145353  
 16.1.2012  Dodatok č. 4 k zmluve č. 1-OÚ-VS/07 (PDF, 366 kB)  Zálohové platby v prílohe  RAVEN a.s. 017 01 Pov. Bystrica, Šoltésovej 420/2, IČO:31595804