Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. december 2019, pondelok
 

Odbor krízového riadenia

Meno Funkcia Telefón Č. kanc. E-mail
Ing. Karol Bayer vedúci odboru 4 204 425, 4 131 626   603 Karol.Bayer@minv.sk         okr.mt@minv.sk
Ing. Zdenko Mužila úsek ochr. obyvateľstva 4 204 431   602 Zdenko.Muzila@minv.sk
Mgr. Anna Hlinková úsek hosp. mobilizácie 4 204 433   601 Anna.Hlinkova@minv.sk
Bc. Vladimír Kubík úsek ochr. obyvateľstva 4 204 432   633 Vladimir.Kubik@minv.sk

 

Okresný úrad Martin v súlade s § 14, ods. 1 písm. p) a § 15a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zverejňuje -  Informáciu o ohrození pre verejnosť v územnom obvode Martin (PDF, 277 kB) .

 

Zámer zabezpečenia evakuácie v okrese Martin (PDF, 107 kB)

 

Metodické pokyny Odboru krízového riadenia Okresného úradu Martin

Metodický pokyn 1/2018  Odporúčania pre obyvateľstvo  –  meteo-hydro výstrahy (PDF, 227 kB)

Metodický pokyn 2/2018  Svahové deformácie - činnosť obcí (PDF, 173 kB)

Metodická príručka č. 1_2017  Informačný systém civilnej ochrany a hlásnej povodňovej služby (PDF, 186 kB)

Metodická príručka č. 2/2017  Zameranie prípravy na civilnú ochranu na roky 2017 až 2019 (PDF, 189 kB)

 

Činnosť primátorov miest a starostov obcí počas MU a MS (PDF, 2 MB)

Plán hlavných úloh pre mestá a obce na rok 2019 (PDF, 97 kB)

Plán hlavných úloh pre právnické osoby a ohrozovateľov NL na rok 2019 (PDF, 174 kB)

Plán hlavných úloh pre  školy a školské zariadenia na rok 2019 (PDF, 154 kB)

 

Odkazy na linky súvisiace s civilnou ochranou (PDF, 25 kB)