Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2019, nedeľa
 

Organizačný odbor

Meno Funkcia Telefón Č. kanc. E-mail
Ing. Mária Hanáková vedúca odboru 4 204 341 4 132 302    304 Maria.Hanakova2@minv.sk oo.mt@minv.sk
Ľubomíra Blašková kanc.prednostu,úsek org. 4 204 350 4 204 258, 4 131 331    303 Lubomira.Blaskova@minv.sk
Mgr. Alena Druneková  úsek súvis.so zml.pois.MV 4 204 383    415 Alena.Drunekova@minv.sk
Ing. Janka Sobčáková úsek registratúry 4 204 457    416 Janka.Sobcakova@minv.sk
Ivana Blažejová podateľňa 4 204 233    326 Ivana.Blazejova@minv.sk

Spoločné činnosti (PDF, 21 kB)

Náplň činnosti odboru (PDF, 41 kB)