Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. december 2019, štvrtok
 

Ochrana prírody a krajiny

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

INFORMÁCIA O ZAČATÝCH SPRÁVNYCH KONANIACH JE K DISPOZÍCII TU.

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o vyjadrenie k stavbe dotýkajúcej sa ochrany prírody a krajiny (DOCX, 21 kB)

Žiadosť o vydanie preukazu o pôvode (PDF, 364 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku (DOCX, 15 kB)

Obchodovanie s ohrozenými druhmi organizmov – CITES