Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. august 2020, sobota
 

Obvodné úrady - Trnava


Od 1. októbra 2013 v rámci reformy ESO vznikne na Slovensku 72 nových okresných úradov.  Informácie z doterajších obvodných úradov postupne presúvame do samostatnej oblasti websídla MV SR určenej miestnej štátnej správe, kde nájdete kontakty na pracoviská obvodných /od 1. októbra okresných/ úradov a aj na pracoviská nových odborov budúcich okresných úradov.

Menu v ľavom okne ponúka prístup k stránkam jednotlivých obvodných úradov kraja. Obsahom stránok sú mapky územnej pôsobnosti úradov, adresáre, pracovný čas, organizačná štruktúra, činnosť obvodného úradu, pracoviská, zamestnanci, formuláre, slobodný prístup k informáciám, mestá a obce v územnej pôsobnosti úradu a ďalšie informácie.

Zoznam úradov kraja:

 

Trnavský kraj                       Okresy v územnom obvode úradu
Dunajská Streda   Dunajská Streda
Galanta     Galanta
Piešťany Piešťany
Senica     Senica, Skalica
Trnava   Trnava, Hlohovec