Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. apríl 2020, pondelok
 

Informácie odboru všeobecnej vnútornej správy

Odbor VVS OÚ Trenčín

Informácie odboru VVS

S účinnosťou od 16.3.2020 na základe Usmernenia generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy MV SR pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v SR č. SVS-OMSZV1-2020/004886 zo dňa 13.3.2020 Čl. 3 Osobitné opatrenia bod 3. odbor všeobecnej vnútornej správy:

a)      vykoná overovanie listín a podpisov len v nevyhnutných prípadoch a na základe dohodnutého termínu na č. tel. 032/7411 554, prípadne e-mailom na ovvs.tn@minv.sk

b)      pozastaví termíny skúšok zo štátneho jazyka na úseku štátneho občianstva

 

Podľa hore uvedeného  usmernenia okresný úrad postupuje v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie až do odvolania. 

Informácie sú uvedené aj na: http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=od-1-aprila-dochaza-k-dalsim-upravam-v-uradnych-hodinach-pracovisk-mv-sr-dolezite-info-pre-obcanov-a-podnikatelov

 

Štátne občianstvo 

Matriky

Registre, evidencie, zoznamy - informácie o registrácii

Štátne symboly Slovenskej republiky

Voľby a referendum 

Priestupky

Kontakty

Archív