Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Obvyklá výška nájomného

Úradná tabuľa odboru  |  Pozemkové úpravy  |  Obvyklá výška nájomného  |  Zamestnanci

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor zverejňuje  obvyklú  výšku  nájomného za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme  poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom  príslušných linkov pre katastrálne územia okresov Žilina, Kysucké Nové Mesto  a  Bytča, ktoré sú v pôsobnosti Okresného úradu Žilina.

Obvyklá výška nájomného za rok 2019 pre okres Žilina

Obvyklá výška nájomného za rok 2019 pre okres Kysucké Nové Mesto

Obvyklá výška nájomného za rok 2019 pre okres Bytča