Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. apríl 2020, streda
 

Obvyklá výška nájomného

Úradná tabuľa odboru  |  Pozemkové úpravy  |  Obvyklá výška nájomného  |  Zamestnanci

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor zverejňuje  obvyklú  výšku  nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme  poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom  príslušných linkov pre katastrálne územia okresov Žilina, Kysucké Nové Mesto  a  Bytča, ktoré sú v pôsobnosti Okresného úradu Žilina.

http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=zilina

http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=kysucke+nove+mesto

http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=bytca