Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2023, utorok
 

Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo 9. septembra 2019 pre školský rok 2019/2020 VII. ročník výtvarnej súťaže na tému: „„Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne.“

Okresný úrad nahlási v termíne do 25.10.2019 na sekciu krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, oddelenie prevencie, osvety a prípravy na civilnú ochranu, kontakt: TA.13G4@STJF1.ORFPHL@   zapojenie sa do výtvarnej súťaže s uvedením plánovaných vyhlásených kategórií.     

Okresné kolo organizuje okresný úrad - odbor krízového riadenia, ktorý spracuje a vydá Propozície okresného kola. Tieto zverejní na svojej webovej stránke a zašle ich do 27. 9. 2019 školám a školským zariadeniam vo svojom okrese.


Vyhlásené sú kategórie:

- deti materských škôl 

- žiaci základných škôl I. stupňa

- žiaci základných škôl II. stupňa

- žiaci špeciálnych škôl.

 Okresný úrad ako organizátor okresného kola má právo vyhlásiť tie kategórie, pre ktoré má vhodné organizačné podmienky na zapojenie sa škôl do súťaže vo svojom okrese, pričom vyhlási minimálne kategóriu II. a III.

Výtvarné diela sa spracúvajú formou:

priestorového diela    maximálny rozmer:  30 cm x 30 cm x 30 cm,

plastického diela        maximálny rozmer:  30 cm x 30 cm x 30 cm,

maľby                      maximálny rozmer:  A 3

kresby                     maximálny rozmer:  A 3

grafiky                     maximálny rozmer:  A 3


Práce sa označia čitateľne menom, priezviskom, vekom dieťaťa/žiaka, triedy, školy. Doručením práce v termíne a na miesto určené okresným úradom sa považuje práca za prihlásenú.

Vyhodnotenie výtvarných prác okresného kola umiestnených na 1.-3.mieste v jednotlivých kategóriách na základe výberu porotou bude 29.11.2019, resp. 2.12.2019 pri príležitosti Národného dňa čísla tiesňového volania 112, ktorý pripadá na deň 1.12.2019 (nedeľa).

Víťazné práce okresného kola (1.miesto) v jednotlivých kategóriách postúpia do národného kola a do internetového hlasovania.

Sekcia otvorí internetové hlasovanie  13. 01.2020 o 12.00 hod. s ukončením do  24. 01.2020 do 12.00 hod.

Slávnostné a oficiálne vyhodnotenie národného kola a internetového hlasovania bude 11. 02.2020 v Európsky deň čísla tiesňového volania 112.