Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2023, nedeľa
 

Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany 2016/2017

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÉHO KOLA OCHRANÁRIK ČTV a CO - ROK 2016/2017

1. kategória: Materské školy 

P.č.

meno a priezvisko

škola

umiestnenie

okres

vek/trieda

meno učiteľa

kraj

1.

Adrián Kaliňák

MŠ, Duchnovičova 480/29,  Medzilaborce

1.

miesto

Medzilaborce

5 rokov

Bc. Daniela Hermanová

Prešov

2.

Eva Turková

MŠ, Hviezdoslavova 12, Nové Mesto nad Váhom

2.

miesto

Nové Mesto n/Váhom

5 rokov

Mgr. Nikola Vachová

Trenčín

3.

Jakub Múčka, Nela Buranská, Natália Kramariková, Timea Zahradníčková, Leo Cabiddu, Matúš Heštera, Nony Bicknell

ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom

3.

miesto

Ilava

6 rokov

Mgr. Katarína Múčková

Trenčín

 

2. kategória: Základné školy - I. stupeň 

P.č.

meno a priezvisko

škola

umiestnenie

okres

vek/trieda

meno učiteľa

kraj

4.

Hana Hybská

ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej, M. R. Štefánika 3, Krupina

1.

miesto

Krupina

6 rokov/ 1. A

Mgr. Elena Žabková

Banská Bystrica

5.

Soňa Tisová

ZŠ, Ulica mieru 1235, Bytča

2.

miesto

Bytča

9 rokov/ 4. B

Mgr. Ľubica Gabajová

Žilina

6.

Patrícia Šovčíková

Základná Škola, Školská 482, Hliník nad Hronom

3.

miesto

Žiar n/Hronom

9 rokov/ 4. B

PhDr. Andrea Stacherová

Banská Bystrica

 

3. kategória: Základné školy - II. stupeň 

P.č.

meno a priezvisko

škola

umiestnenie

okres

vek/trieda

meno učiteľa

kraj

7.

Ján Glézl

ZŠ J. Horáka, P. Dobšinského 17, Banská Štiavnica

1.

miesto

Banská Štiavnica

14 rokov/ 8. A

Mgr. Soňa Bolhová

Banská Bystrica

8.

Marek Leškanič

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

2.

miesto

Trebišov

11 rokov/ 6. A

Mgr. M. Magyar, MBA

Košice

9.

Aneta Novotná

Súkromná ZŠ, Dukelská 62/69, Giraltovce

3.

miesto

Svidník

10 rokov/ 5. A

PaedDr. Silvia Baranová

Prešov

4. kategória: Základné umelecké školy 

P.č.

meno a priezvisko

škola

umiestnenie

Okres

vek/trieda

meno učiteľa

Kraj

10.

Anna Radová

ZUŠ, Mierová 81, Humenné

1.

miesto

Humenné

12 rokov

PaedDr. Igor Hanák

Prešov

11.

Sára Šamajová

ZUŠ, Zámok 105, Bytča

2.

miesto

Bytča

9 rokov

Katarína Prítelová

Žilina

12.

Samuel Havlíček

ZUŠ, Krčulova 21, Brezno

3.

miesto

Brezno

12 rokov

Mgr. Jozef Hančák          

Banská Bystrica

 

5. kategória: Špeciálne školy 

P.č.

meno a priezvisko

škola

umiestnenie

Okres

vek/trieda

meno učiteľa

Kraj

13.

kolektív žiakov 6.B

Špeciálna ZŠ, Tyršova 1, Sobrance

1.

miesto

Sobrance

12 a 13 rokov/ 6. B

Mgr. Alena Olejová

Košice

14.

Vanesa Fúsková

Špeciálna ZŠ s MŠ, M. R. Štefánika 38, Hlohovec

2.

miesto

Hlohovec

12 rokov/ 6. ročník

Mgr. Martina Ducká

Trnava

15.

Karolína Krištofčová

ZŠ (špeciálna trieda pre žiakov s autizmom), Hutnická 16, Spišská Nová Ves

3.

miesto

Spišská Nová Ves

9 rokov/ 4. C

PaedDr. Daniela Ivanková

Košice

 

6. kategória: Detské domovy 

P.č.

meno a priezvisko

detský domov

umiestnenie

Okres

vek/trieda

meno vychovávateľa

Kraj

16.

Alojz Kudri

Detský domov,  Sasinkova 11, Piešťany

1.

miesto

Piešťany

15 rokov

Bc. Jana Masrnová

Trnava

17.

Antónia Laufíková

Detský domov, Švermova 2693/32, Snina

2.

miesto

Snina

13 rokov

Mgr. Ivana Kuriščáková

Prešov

18.

Bartolomej Bari

Detský domov, Rázusova 798/52, Bytča

3.

miesto

Bytča

14 rokov

Mgr. Melánia Šobichová

Žilina

 

7. kategória: najangažovanejší učiteľ materskej školy

meno učiteľa

škola

Okres

Kraj

Štefánia Šamajová

Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Kysucké Nové Mesto

Žilina

 

8. kategória: najangažovanejší učiteľ základnej školy

meno učiteľa

škola

okres

kraj

Mgr. Anikó Mészáros

ZŠ s MŠ Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským, Hlavná 193,

Orechová Potôň (1. stupeň)

Dunajská Streda

Trnava

 

9. kategória: najangažovanejší učiteľ základnej umeleckej školy

meno učiteľa

škola

okres

kraj

Mgr. Michaela Gregušová

Súkromná základná umelecká škola, Novohradská 2, Lučenec

Lučenec

Banská Bystrica

 

10. kategória: najangažovanejší učiteľ špeciálnej školy

meno učiteľa

škola

okres

kraj

Mgr. Božena Bašová

Spojená škola internátna,

Mičurova 364/1, Bytča

Bytča

Žilina

 

11. kategória: najangažovanejší vychovávateľ detského domova

meno učiteľa

detský domov

okres

kraj

Mgr. Slavomíra Baková

Detský domov, Továrenská 19/5,

Spišská Belá

Kežmarok

Prešov

 

12. kategória: najlepšia práca zo všetkých kategórií

meno žiaka

škola

okres

 

kraj

 

kolektív žiakov 6. B (12 a 13 rokov)

Špeciálna základná škola Tyršova 1,

073 01  Sobrance

Sobrance

 

Košice

 

pedagóg:  Mgr. Alena Olejová

 

 

13. kategória: najaktívnejší okresný úrad

názov okresného úradu a adresa

kraj

Okresný úrad Bytča

Zámok 104, 014 01  Bytča

Žilina

 

14. kategória: najaktívnejšia materská škola

škola

okres

kraj

Materská škola, Lúčky 14, Holíč

Skalica

Trnava

 

 

 

15. kategória: najaktívnejšia základná škola

škola

Okres

Kraj

ZŠ s MŠ Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským, Hlavná 193, Orechová Potôň

Dunajská Streda

Trnava

 

16. kategória: najaktívnejšia základná umelecká škola

škola

Okres

Kraj

Súkromná základná umelecká škola, Česká 2628/9, Snina

Snina

Prešov

 

17. kategória: najaktívnejšia špeciálna škola

škola

Okres

Kraj

Spojená škola J. Dózsu 32, Veľké Kapušany

Michalovce

Košice

 

18. kategória: najaktívnejší detský domov

detský domov

Okres

Kraj

Detský domov Piešťany, Sasinkova 11, Piešťany

Piešťany

Trnava

 

19. kategória: Ocenenie za najväčší prínos Pre rozvoj civilnej ochrany a šírenie osvety

v rámci Slovenskej republiky

 

meno a priezvisko

škola

Okres

Kraj

Mgr. Ľubica Gabajová

ZŠ Ulica mieru 1235 Bytča

Bytča

Žilina

 

20. kategória: Špeciálna cena v závislosti od konkrétnej situácie v rámci Slovenskej republiky

 

meno a priezvisko

šola/okres

Nikolka Budjačová

Základná škola s materskou školou,

Pod Hájom 967, Dubnica nad Váhom

12 rokov

okres Ilava

kraj Trenčín

 

 

 

 

 

 

 

21. kategória: Kolektívne práce 

P.č.

meno a priezvisko, škola

umiestnenie

okres

meno učiteľa

kraj

1.

Nikola Rosolová a Miroslava Mišálková,

Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov Dlaň, kpt. Nálepku 369/5, Medzilaborce

1.

miesto

Medzilaborce

Nikola Hrišová

Prešov

2.

Lucia Berkyová a Richard Berky,

Základná škola s materskou školou Cinobaňa

2.

miesto

Poltár

Mgr. Michaela Balážová

Banská Bystrica

3.

Karolína Kadlečíková a Tomáš Lorinc

Materská škola, Fraštácka 4, Hlohovec

3.

miesto

Hlohovec

Mgr. Jana Močková

Trnava

 

22. kategória: 3D dielo

P.č.

meno a priezvisko

škola

umiestnenie

okres

vek/trieda

meno učiteľa

kraj

1.

Paulína Jančová

ZŠ s MŠ, Krušetnica 83

1.

miesto

Námestovo

8 rokov/ 3. A

Mgr. Jana Zemeníková

Žilina

2.

Adam Nováček

Základná škola, G. Haina 37, Levoča

 

2.

miesto

Levoča

11 rokov/ 5. B

Mgr. Miriam Vojtaššáková

Prešov

3.

Dorotea Slovíková a Ester Drgáňová

ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, Trstená

3.

miesto

Tvrdošín

11 rokov/ 6. A

PhDr. Martina Dlholucká

Žilina

 

23. kategória: internetové hlasovanie individuálne 

P.č.

meno a priezvisko

škola

umiestnenie

okres

vek/trieda

meno učiteľa

kraj

1.

Alžbeta Jurčišinová

Cirkevná ZŠ sv. Faustíny, Bardejov

1.

miesto

Bardejov

Prešov

2.

kolektívna práca, školský internát – 2. oddelenie

Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča

2.

miesto

Bytča

Diana Adamcová, Dávid Adamec, Marcela Škorubová

Žilina

3.

Zarka Muravská

Materská škola, Hanušovce nad Topľou 717

3.

miesto

Vranov n/Topľou

Prešov

 

 

 

 

Slovensko v zastúpení Ministerstvom vnútra SR v spolupráci s okresnými úradmi je jediným členským štátom Európskej únie, ktorom sa vykonáva oslava národného dňa 112, 1. decembra (1.12.).

Pri tejto  príležitosti národného dňa 112 1. decembra sa bude konať  vyhodnotenie   4. ročníka výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany na tému: „Záchranár civilnej ochrany – môj kamarát“ v  rámci každého okresu s postupovým charakterom do celoštátneho národného kola.

logo

 Okresné kola „ Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ 1-2.december 2016

1 Okresný úrad Košice-okolie 1.12.2016 ZŠ -Moldova nad Bodvou,Poproč,Medzev,Čana,Vtačkovce
2 Okresný úrad Bratislava 1.12.2016 Drieňová 22
3 Okresný úrad Malacky 1.12.2016 OÚ Malacky
4 Okresný úrad Pezinok 1.12.2016 Pezinok
5 Okresný úrad Senec 1.12.2016 OÚ Senec
6 Okresný úrad Snina 1.12.2016 OÚ Snina
7 Okresný úrad Trnava 1.12.2016 OÚ Trnava
8 Okresný úrad Dunajská Streda 1.12.2016 OÚ Dunajská Streda
9 Okresný úrad Galanta 1.12.2016 OÚ Galanta
10 Okresný úrad Piešťany 1.12.2016 OÚ Piešťany
11 Okresný úrad Senica 1.12.2016 Denné centrum MsKS Senica
12 Okresný úrad Hlohovec 1.12.2016 OÚ Hlohovec
13 Okresný úrad Skalica 1.12.2016 MsÚ Holíč
14 Okresný úrad Košice 1.12.2016 OÚ Košice
15 Okresný úrad Trenčín 1.12.2016 OÚ Trenčín
16 Okresný úrad Bánovce nad Bebravou 1.12.2016 Knižnica Ľ.Šúra v Bánovciach nad Bebravou
17 Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom 1.12.2016 OÚ Nové Mesto nad Váhom
18 Okresný úrad Považská Bystrica 1.12.2016 ZUŠ Považská Bystrica
19 Okresný úrad Tvrdošín 1.12.2016 OÚ Tvrdošín
20 Okresný úrad Turčianske Teplice 1.12.2016 ZÚŠ Horné Rakovce 1400/28, Turčianske Teplice 
21 Okresný úrad Kysucké Nové Mesto 1.12.2016 OÚ Kysucké Nové Mesto
22 Okresný úrad Bytča 1.12.2016 OÚ Bytča
23 Okresný úrad Námestovo 1.12.2016 OÚ Námestovo
24 Okresný úrad Ružomberok 1.12.2016 ZŠ Lykavka
25 Okresný úrad Martin 1.12.2016 OÚ Martin
26 Okresný úrad Liptovský Mikuláš 1.12.2016 OÚ Liptovský Mikuláš
27 Okresný úrad Dolný Kubín 1.12.2016 zasadačka OÚ DK
28 Okresný úrad Čadca 1.12.2016 OÚ Čadca
29 Okresný úrad Žilina 1.12.2016 OÚ Žilina
30 Okresný úrad Zlaté Moravce 1.12.2016 MsKS Zlaté Moravce
31 Okresný úrad Topoľčany 1.12.2016 OÚ Topoľčany
32 Okresný úrad Šaľa 1.12.2016 OÚ Šaľa
33 Okresný úrad Nové Zámky 1.12.2016 OÚ Nové Zámky
34 Okresný úrad Levice 1.12.2016 OÚ Levice
35 Okresný úrad Komárno 1.12.2016 Priestory OÚ KN
36 Okresný úrad Nitra 1.a2.12.2016 Vybrané školy v okrese
37 Okresný úrad Zvolen 1.12.2016 Stará radnica Zvolen
38 Okresný úrad Žiar nad Hronom 1.12.2016 OÚ Žiar nad Hronom
39 Okresný úrad Banská Štiavnica 1.12.2016 OÚ Banská Štiavnica
40 Okresný úrad Detva 1.12.2016 KC AS Detva
41 Okresný úrad Krupina 1.12.2016 Mestský úrad Krupina
42 Okresný úrad Poltár 1.12.2016 Kultúrny dom Poltár
43 Okresný úrad Revúca 1.12.2016 OÚ Revúca
44 Okresný úrad Žarnovica 1.12.2016 OÚ Žarnovica
45 Okresný úrad Rimavská Sobota 2.12.2016 OÚ Rimavská Sobota (veľká zasadačka)
46 Okresný úrad Veľký Krtíš 1.12.2016 OÚ Veľký Krtíš
47 Okresný úrad Prešov 1.12.2016 OÚ Prešov
48 Okresný úrad Bardejov 1.12.2016 Spojená škola pod papierňou, Bardejov
49 Okresný úrad Humenné 1.12.2016 OÚ Humenné
50 Okresný úrad Kežmarok 1.12.2016 MsKS Kežmarok
51 Okresný úrad Poprad 1.12.2016 Poprad - Koliba pri rieke
52 Okresný úrad Stará Ľubovňa 1.12.2016 OÚ Stará Ľubovňa
53 Okresný úrad Stropkov 1.12.2016 Reštaurácia Kaštieľ, Stropkov
54 Okresný úrad Svidník 1.12.2016 OÚ Svidník
55 Okresný úrad Partizánske 1.12.2016 OÚ Partizánske
56 Okresný úrad Myjava 30.11.2016 Kultúrny dom Samka Dudíka Myjava
57 Okresný úrad Ilava 2.12.2016 Kultúrny dom Ilava
58 Okresný úrad Prievidza 2.12.2016 OÚ Prievidza
59 Okresný úrad Lučenec 1.12.2016 Lučenec
60 Okresný úrad Brezno 1.12.2016 Horehronské múzeum, Nám. M. R. Štefánika 40 Brezno
61 Okresný úrad Banská Bystrica 1.12.2016 OÚ Banská Bystrica
62 Okresný úrad Púchov 1.12.2016 OÚ Púchov
63 Okresný úrad Sabinov 1.12.2016 OÚ Sabinov
64 Okresný úrad Medzilaborce 1.12.2016 OÚ Medzilaborce
65 Okresný úrad Levoča 1.12.2016 OÚ Levoča
66 Okresný úrad Vranov nad Topľou 1.12.2016 Hornozemlínska knižnica VT
67 Okresný úrad Sobrance 1.12.2016 ZŠ Komenského 6, Sobrance
68 Okresný úrad Gelnica 1.12.2016 OÚ Gelnica - aula
69 Okresný úrad Trebišov 1.12.2016 OÚ Trebišov
70 Okresný úrad Spišská Nová Ves 2.12.2016 Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves
71 Okresný úrad Michalovce 1.12.2016 OÚ Michalovce
72 Okresný úrad Rožňava 1.12.2016 OÚ Rožňava

 

Sekcia krízového riadenia vyhlasuje 4. ročník výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany (ďalej len „súťaž“) na tému:

Záchranár civilnej ochrany – môj kamarát“.

 

V rámci uvedenej témy deti a žiaci vytvoria umelecké diela, ktoré budú podľa ich predstáv zobrazovať postavičky: zvieratko, vec, dospelá osoba pomáhajúce im v situácii pri povodni.

Súťaž má postupový charakter z okresnej výberovej úrovne s vyhodnotením 1.decembra 2016 pri príležitosti Národného dňa čísla tiesňového volania 112 na celoštátne národné kolo, ktoré sa uskutoční 1.marca 2017 pri príležitosti Svetového dňa civilnej ochrany.   

Poslaním súťaže je vykonávať osvetu civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 vo vzťahu k verejnosti prostredníctvom zapojenia detí materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl, špeciálnych škôl a detských domovov.

Cieľmi súťaže sú:

a)    priblížiť  deťom  hravou formou, rôznorodými umeleckými technikami a formami (napr. výkres, priestorové dielo, textilná bábka, papierová skladačka, figúrka z dreva, modelovacej hmoty alebo iného materiálu, maľovanka, nálepka, samolepka, návrh poštovej známky, návrh kostýmu, plagát, leták, logo, výveska, maskot, pexeso, leporelo a iné) tematiku civilnej  ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 s možnosťou ich ďalšieho využitia v rámci osvety a propagácie zo strany usporiadateľa (napr. maskot, kalendár, pexeso, leporelo, osvetové tlačoviny alebo propagačné predmety),

b)   motivovať k záujmovej činnosti, mimoškolskému vzdelávaniu, účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času,

c)    vytvárať pre školy, školské zariadenia a pedagogických zamestnancov konkurenčné prostredie na porovnanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu obohateného o atraktívne prvky vo vzťahu k prierezovej téme Ochrana života a zdravia v rámci štátnych vzdelávacích programov.

Súťaž je dobrovoľnou záujmovou činnosťou založená na systematickej práci s deťmi a mládežou.

Súťaž sa vyhlasuje v rámci okresného kola organizovaného okresným úradom na základe pozvánky prednostu okresného úradu v spolupráci s riaditeľmi škôl a riaditeľmi detských domovov pre nasledovné kategórie:

I. deti  materských škôl (1.až 3.miesto)                                                                  

II. žiaci základných škôl I. stupňa (1.až 3.miesto)                          

III. žiaci základných škôl II. stupňa (1.až 3.miesto)                                   

IV. žiaci základných umeleckých škôl (1.až 3.miesto)                                           

V. žiaci špeciálnych škôl (1.až 3.miesto)                                                     

VI. deti detských domovov (1.až 3.miesto)                                                

VII. najlepšia práca zo všetkých kategórií (1 ocenený)                               

           

Súťaž sa vyhlasuje v rámci národného kola organizovaného sekciou v súčinnosti s Okresným úradom Bytča na základe spoločnej dohody generálnej riaditeľky sekcie s prednostom Okresného úradu Bytča pre nasledovné kategórie:

 

I. deti  materských škôl (1.až 3.miesto)                                                                 

II. žiaci základných škôl I. stupňa (1.až 3.miesto)                         

III. žiaci základných škôl II. stupňa (1.až 3.miesto)                                             

IV. žiaci základných umeleckých škôl (1.až 3.miesto)                                          

V. žiaci špeciálnych škôl (1.až 3.miesto)                                                   

VI. deti detských domovov (1.až 3.miesto)                                                                      

VII. najangažovanejší učiteľ materskej školy (1 ocenený) 

VIII. najangažovanejší učiteľ základnej školy (1 ocenený)           

IX. najangažovanejší učiteľ základnej umeleckej školy (1 ocenený)         

X. najangažovanejší učiteľ špeciálnej školy (1 ocenený)               

XI. najangažovanejší vychovávateľ detského domova (1 ocenený)

XII. najlepšia práca zo všetkých kategórií (1 ocenený)

XIII. najaktívnejší okresný úrad (1 ocenený)                                

XIV. najaktívnejšia materská škola (1 ocenený)                            

XV. najaktívnejšia základná škola (1 ocenený)                             

XVI. najaktívnejšia základná umelecká škola (1 ocenený)            

XVII. najaktívnejšia špeciálna škola (1 ocenený)                          

XVIII. najaktívnejší detský domov (1 ocenený)               

XIX. cena za prínos pre rozvoj civilnej ochrany a šírenie osvety (1 ocenený)      

XX. špeciálna cena v závislosti od konkrétnej situácie (1 ocenený)          

 

Všetky potrebné postupy a informácie nájdete tu v prílohách