Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. júl 2020, utorok
 

Odbor krízového riadenia

Sídlo výkonu práce

Kukorelliho1, Humenné
Telefón 057/7704220
Fax 057/7881420

E-mail adresa Odboru krízového riadenie OÚ Humenné -  okr.he@minv.sk

 

Ing. Mária Nízka

vedúca odboru
Telefón 057/7704220

Ing. Jana Surkovičová

samostatný radca
Telefón 057/7704226

Ing. Daniela Žinčáková

samostatný radca
Telefón 057/7704221

_______________ 

Okresný úrad Humenné vydáva v súlade s Organizačným poriadkom a Štatútom „Propozície okresného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“.
Súťaž pre školský rok 2019/2020 je na tému:  „Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne.“

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]