Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Odbor krízového riadenia

Sídlo výkonu práce

Kukorelliho1, Humenné
Telefón 057/7704220
Fax 057/7881420

E-mail adresa Odboru krízového riadenie OÚ Humenné -  okr.he@minv.sk

 

Ing. Mária Nízka

vedúca odboru
Telefón 057/7704220

Ing. Jana Surkovičová

samostatný radca
Telefón 057/7704226

Ing. Daniela Žinčáková

samostatný radca
Telefón 057/7704221

_______________ 

Okresný úrad Humenné vydáva v súlade s Organizačným poriadkom a Štatútom
„Propozície okresného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“.
Súťaž pre školský rok 2020/2021 je na tému:  „Ako som vnímal mojimi očami, využíval čas a pomáhal počas pandémie. Ako by som pred ňou vedel chrániť školu, rodinu a kamarátov“

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]