Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2020, streda
 

Odbor obrany štátu

Adresa pre doručovanie písomností

Okresný úrad Žilina

odbor obrany štátu

Vysokoškolákov 8556/33B

010 08 Žilina

Sídlo výkonu práce

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
Telefón Telefónne čísla v časti Zamestnanci

Po vyradení občana z evidencie (vek 55 rokov, úmrtie, skončenie trvalého pobytu SR, strata občianstva...) zasiela okresný úrad doklady do Vojenského archívu Trnava, Univerzitné námestie 2, 917 01 Trnava.