Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Oznámenia o výrube podľa osobitných predpisov

Zverejnenie oznámenia o výrube podľa osobitných predpisov v k. ú.  Strečno, zverejnené dňa 29. 09. 2020 (PDF, 8 MB)

Zverejnenie oznámenia o výrube podľa osobitných predpisov, zverejnené dňa 29. 09. 2020 (PDF, 1 MB)

Enza, s.r.o. - oznámenie o výrube podľa osobitných predpisov, k. ú. Rajec, 039665 zverejnené dňa 11. 09. 2020 (PDF, 5 MB)

Tenza, s.r.o. - oznámenie o výrube podľa osobitných predpisov, k. ú. Žilina, zverejnené dňa 04. 09. 2020 (PDF, 11 MB)

MVM, s.r.o. - oznámenie o výrube podľa osobitných predpisov, k. ú. Čičmany a Rajecká Lesná, zverejnené dňa 20. 08. 2020 (PDF, 5 MB)

MVM, s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, k. ú. Trnové, Mojšová Lúčka, Stráňavy, zverejnené dňa 11. 08. 2020 (PDF, 8 MB)

MVM, s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, Babkov, Lietavská Závadka, zverejnené dňa 10. 08. 2020 (PDF, 4 MB)

Oznámenie o výrube  drevín, podľa osobitného predpisu, v k. ú.  Kotrčiná Lúčka, parcely č. CKN 242, 230, 209/1, 649, 490/4, 495/2, 494/2, 493/2, 493/1, zverejnené dňa 29. 07. 2020 (PDF, 1 MB)

Oznámenie o výrube drevín podľa osobitného predpisu – Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,  v k. ú. Trnové, Stráňavy, Strečno, Mojšová Lúčka, zverejnené dňa 29. 07. 2020 (PDF, 6 MB)

MVM, s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Budatín, Považský Chlmec, Divinka zverejnené dňa 29. 07. 2020 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o výrube drevín v ochrannom pásme plynárenských zariadení v k. ú. Žilina, parcela č. CKN 6163/1 zverejnené dňa 20. 04. 2020 (PDF, 330 kB)

MVM s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Rajecká Lesná, zverejnené dňa 07. 04. 2020 (PDF, 648 kB)

MVM s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Horný a Dolný Hričov, Horná Tižina, Terchová, zverejnené dňa 23.03.2020 (PDF, 824 kB)

Výrub drevín podľa osobitných predpisov, v blízkosti VTL plynovodu v k.ú. Terchová, parcely č. CKN 13662, 13541/1, 13541/2 zverejnené dňa 17. 03. 2020 (PDF, 24 MB)

Výrub drevín podľa osobitných predpisov - Varín SC ŽSK, k.ú. Varín zverejnené dňa 10. 03. 2020 (PDF, 144 kB)

Bytterm 2 Vlčince- VS Detské Jasle, ul. Nanterská, Borodáča - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Žilina zverejnené dňa 10 .03. 2020 (PDF, 1 MB)

Bytterm 1 Vlčince- ul. Bulharská, Pittsburská, Ústecká - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Žilina zverejnené dňa 10. 03. 2020 (PDF, 1 MB)

Oznámenie o výrube podľa osobitných predpisov v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v k. ú. Stráža, parcely č. EKN 382, 417, 486/2 zverejnené dňa 03. 03. 2020 (PDF, 170 kB)

MVM, s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Dolná Tižina zverejnené dňa 14.02.2020 (PDF, 642 kB)

Strabag, s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Žilina – Vlčince, Solinky zverejnené dňa 05.02.2020 (PDF, 3 MB)

MVM s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Dlhé Pole zverejnené dňa 03.02.2020 (PDF, 729 kB)

MVM s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Terchová zverejnené dňa 30.01.2020 (PDF, 456 kB)

MVM s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Rajec a Kamenná Poruba zverejnené dňa 30.01.2020 (PDF, 912 kB)

MVM s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Rajec, Šuja, Ďurčiná zverejnené dňa 17.01.2020 (PDF, 1 MB)

MVM s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Svederník zverejnené dňa 22.01.2020 (PDF, 958 kB)

MVM s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Lietavská Lúčka zverejnené dňa 22.01.2020 (PDF, 985 kB)

MVM s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Divina, Divinka zverejnené dňa 22.01.2020 (PDF, 903 kB)